Engagera dig

Det finns en mängd möjligheter för dig som vill delta i och hjälpa till med Jordens Vänners arbete – allt från att dela våra inlägg på Facebook till att planera våra riksomfattande kampanjer och delta i aktioner.

I Jordens Vänners utskott har du som medlem möjlighet att arbeta med en viss sakfråga. Kontaktuppgifter till respektive utskott hittar du här.

Jordens Vänner har lokalavdelningar på ett flertal orter runt om i landet. Genom lokalavdelningen kan du tillsammans med andra på din ort som vill förändra världen jobba med lokala miljöfrågor eller anordna lokala aktiviteter i de nationella kampanjerna.

Vi anordnar och deltar i olika kampanjer, läger och seminarier. Information om dessa aktiviteter läggs kontinuerligt upp på hemsidan och finns med i våra nyhetsbrev. Information läggs även upp på Facebook och Twitter. Du kan även bli arvoderad informatör och hålla utbildningar i klimaträttvisa och greenwash på skolor och organisationer.

Sprid gärna information om Jordens Vänner genom att dela inlägg på Facebook eller twitter eller din egen blogg. Vill du sprida information om Jordens Vänner på din arbetsplats, skola eller ditt favoritkafé kan du kontakta oss via mail på info@jordensvanner.se eller telefon på 031-12 18 08.
Välkommen att vara med och rädda miljön!

Scroll to Top