Epostaktion: Kräv att Sverige sätter press på Brasiliens miljöpolitik!

 Kräv att Sverige sätter press på Brasiliens miljöpolitik!

Jair Bolsonaro vill ändra Brasiliens deltagande i Parisavtalet, ett avtal som han tidigare hotat att dra sig ur men nu säger sig kunna stanna kvar i så länge Brasiliens hantering av Amazonas inte påverkas.
Nästa steg i de internationella klimatförhandlingarna som kopplas till Parisavtalet äger rum 3-14 december i Katowice, Poland (COP24). Här är det centralt att Sverige, och EU, håller fast vid de beslut som hittills fattats och är tydliga med att en brasiliansk omförhandling av avtalet inte är aktuell. Förhandlingarna är ett första steg för Sverige att tydligt sätta press på Brasilien för att de ska vidta relevanta åtgärder för att skydda Amazonas och andra värdefulla naturområden i landet.
Vi på Jordens Vänner fördömer en klimatpolitik som hotar såväl miljö som mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss folkvalda politiker tar ställning för vår planet.
Delta i vår e-postaktion riktad mot den svenska klimatmötesdelegationen där du visar att även du är oroad över utvecklingen i den brasilianska politiken.
Skriv under och läs mer: https://actionnetwork.org/letters/brev-till-svenska-cop-delegationen

Scroll to Top