Epostaktion: Riksdagen, rösta nej till "Förbifart" Stockholm!

Förbifart Stockholm kostar minst 28 miljarder kronor och tar alla trängselpengar som skulle gå till kollektivtrafiken. Motorvägen byggs för ökad biltrafik i Stockholm när Trafikverket i sitt klimatscenario visat att biltrafiken i städerna måste minska för att klara klimatmålen – ny teknik räcker inte!
Riksrevisionen har också visat att infrastrukturinvesteringarna inte stämmer överens med klimatmålen. Nya larmrapporter från forskare och Världsbanken pekar på att vi rusar mot 4 graders global uppvärmning.
Torsdag 13 dec skall riksdagen besluta om infrastruktursatsningarna. Epostaktionen är avslutat, men kampen mot förbifart Stockholm fortsätter.

Läs mer på:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/riksdagen-maste-stoppa-forbifart-stockholm
http://www.yimby.se/material/skrivelser/stockholm/tunnelseende_forbifarten.pdf
https://www.jordensvanner.se/2010/mjv-overklagar-den-nationella-transportplanen-till-regeringsratten
https://www.jordensvanner.se/2009/09-09-03-%e2%80%9dforbifarten%e2%80%9d-ett-miljobrott-av-regeringen
Socialdemokraterna skrev följande svar:

Tack för ditt mejl.
Vi socialdemokrater stöder byggnationen av Förbifart Stockholm.
Dagens Essingeled är byggd för närmare 50-år sedan och sedan dess har
Stockholm växt kraftigt. Prognoserna tyder på kraftigt ökad
befolkningstillväxt även kommade decenier. I dag leder minsta problem på
Essingeleden till kraftiga trafikstörningar. Precis som tågförseningarna
skapar dessa köer enorma samhällsekonomiska kostander.
Vi socialdemokrater ser transportsektorns klimatpåverkan som en stor
utmaning. Vi tror att nya stora investeringar i järnväg och ökat
kollektivtrafikresande är ett sätt att minska transportsektorns
klimatpåverkan.
Alla typer av fordon, bilar, lastbilar, bussar, arbetsmaskiner, tåg fartyg
och flygplan, måste med hjälp av ny teknik bli energieffektivare. Hållbara
alternativa bränslen måste succesivt ersätta fossila bränslen.
Med fokus både på infrastruktur och fordon kan vi minska transportsektorns
klimatpåverkan.
Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna

Moderaterna skickade också ett svar:

Hej och tack för ditt mejl.
Stockholmsregionen växer. Prognosen för de kommande tjugo åren är att regionen kommer att växa med ett helt Göteborg. Vi behöver ett trafiksystem som klarar detta. Stockholm behöver såväl Förbifart Stockholm som en välutbyggd kollektivtrafik. Det går inte att sätta dessa åtgärder mot varandra. Förbifart Stockholm minskar även sårbarheten i trafiksystemet över Mälarsnittet. Skulle något hända Essingeleden är det mycket svårt att se vilka alternativ som finns med tanke på de kapacitetsproblem som finns idag. Alternativet att inte bygga Förbifart Stockholm kommer att leda till ännu längre köer och en sämre tillgänglighet för boende och besökare i Stockholmsregionen. Det innebär även en stor risk för Stockholm om något skulle hända Essingeleden. Förbifart Stockholm behövs och den behövs nu.
Våra tre främsta skäl för Förbifart Stockholm är alltså:
1. Åstadkomma ett robust transportsystem i Stockholm.
2. Avlasta Essingeleden och minska sårbarheten över Saltsjö-Mälarsnittet.
3. Se till att de norra och södra delarna av Stockholm fortsatt hör samman.
Sök gärna söka mer information hos Trafikverket:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/
Vi har ju också ett mål för fossilfri fordonsflotta 2030. Tanken är alltså att fordonens koldioxidutsläpp ska minska, för att till slut inte bidra till växthuseffekten.
Även om Förbifart Stockholm inte är en järnväg, kommer bussar – alltså kollektivtrafik – att gå på vägen.
Genom att öppna fler alternativa vägar, minskar köerna, med mindre koldioxidutsläpp och utsläpp av andra föroreningar som följd.

Vi passar på att hänvisa till Jill Kruse, “Remove it and they will disappear”.

5 reaktioner på ”Epostaktion: Riksdagen, rösta nej till "Förbifart" Stockholm!”

  1. Man kan också påpeka att förbifart Stockholm om den blir klar blir den största vägtunneln någonsin, bara Kanaltunneln slår den i kubikmeter. Sådana mastodontprojekt brukar alltid bli minst dubbelt så dyra som projekterat, se Bent Flyvbjergs bok om megaprojekt. Pengarna skulle räcka till att (t.ex.) öka mängden motorväg i Sverige med 40% eller öka t-banan i Stockholm med närmare 100% – om det inte blir några prisökningar alls.
    Förbifarten är en gökunge som omöjliggör andra nödvändiga infrastruktursatsningar. Stoppa den!

  2. De politiker som tänker rösta för att bygga ut Förbifart Stockholm är fullkomligt ansvarslösa och struntar fullständigt i klimatfrågan och möjligheterna för kommande generationer av människor, djur och växter att kunna leva här på jorden i framtiden. Ett flertal forskare och myndigheter har visat att det är nödvändigt att få en kraftig minskning av bilismen för att vi ska klara klimatet, medan byggande av Förbifart Stockholm och liknanade projekt leder till en kraftig ökning av bilismen.

  3. Jag har kommenterat det här och övriga Dennisprojekt i över tjugo år, så nu får det vara färdigkommenterat. Allt någon någonsin kan vilja veta – och mer därtill – finns på sidan dlv.se

  4. Alla som menar allvar med att det behövs en rejält utbyggd och pålitlig kollektivtrafik för en snabbt växande befolkning måste göra det som går för att stoppa “Förbifarten” eller lägga den “på is” för nytt ställningstagande när kollektivtrafiken är tillräckligt utbyggd och fungerar bra. Men jag är ganska säker på att de som då tar ställning inte vill ha någon “Förbifart” så som den nu är planerad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top