EU-beslut att GMO-honung måste märkas

EU-domstolen har beslutat att honung som kontaminerats med GMO-pollen måste märkas. Frågan blev aktuell efter att biodlare i Tyskland stämt delstatsregeringen då deras honung kontaminerats av intilliggande försöksodlingar med Genmanipulerad-majs.
Foto: Biodlarna

 
EU-domstolen har beslutat att honung som kontaminerats med GMO inte får säljas utan GMO-märkning, hur liten kontamineringen än är. Är GMO-sorten inte godkänd som livsmedel får honungen inte säljas alls. Anmälan inkom efter att bavariska biodlare fått sin honung kontaminerad med Monsantos majssort MON810. Som odlades på försök 500 meter därifrån.
Det går på tvärs med ett nytt EU-direktiv som sedan juli 2011 tillåter små spår av otillåten GMO i foder. Anledningen är att honung enligt de reglerna räknas som animalisk produkt. Då krävs ingen märkning, liksom det inte krävs märkning om ett djur fötts upp på GM-foder. Denna tolkning är inte rimlig menar EU-domstolen.
Nu kommer biodlare som får sin honung kontaminerad kunna ställa krav på ekonomisk kompensation. Konsekvensen blir att trycket ökar på EU ökar för att stärka skyddet för biodlare så att honungen inte smittas med GMO. Hela idén med att ha försöksodlingar på nära avstånd från odlingar avsedda för livsmedel försvåras.
– Konsumenter, bönder och biodlare har rätt till ett hundraprocentigt lagligt skydd mot oönskad kontaminering från GMO. Biodlarnas situation har ignorerats alltför länge och det är bara tack vare några få modiga individer som fallet nu nått ända till EU-domstolen. Honung, precis som all annan mat, måste hållas fri från kontaminering från biotekindustrin, säger Mute Schimpf, ansvarig för europeiska Jordens vänners matkampanjer.
Monsantos majs MON810 är avsedd för mjöl, stärkelse och olja. Den odlas bara i små mängder i Europa, men i Sydamerika är den vanligt förekommande. I Chile räknar biodlarnas riksförbund enligt ett pressmeddelande med att 40 procent av landets honungsexport påverkas av beslutet då den är kontaminerad med GMO.
Emil Schön

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top