Europeerna måste bli bättre på återvinning

EU måste höja sina mål och arbeta mer förebyggande. Det här visar den nya studie som Jordens Vänner Europa släpper idag.
 
 
Foto: Wikimedia commons/Fruggo
 
 

 
Europa misslyckas med att hantera sina resurser på ett hållbart sätt säger en ny studie som Jordens Vänner Europa publicerade idag. Värdefulla material, som kan återvinnas eller återanvändas, kastas i stället bort som skräp och bidrar på så sätt till efterfrågan på mer råvaror.
EU-länderna förbränner eller gräver ner 60 procent av sina sopor i dagsläget. När det gäller textiler så kastar vi 5.8 miljoner ton varje år. Bara 25 procent återvinns. Ariadna Rodrigo, resursanvändnings-förkämpe på Jordens Vänner Europa, säger:
”Europa är fortfarande fast i ett system där värdefulla material, varav många kommer med en hög miljömässig och social konstnad, hamnar på soptippen. Återvinningsmål är en bra start men det krävs att EU även sätter upp mål för att återanvända material och för att förebygga avfall”.
Studien som Jordens Vänner Europa har tagit fram tittar på vilken miljömässig och social påverkan utvinning, användning och disponering av ämnena aluminium, bomull och litium har. Resultaten visar hur dagens avfallshantering bidrar till Europas stora miljöförstöring och ohållbara efterfrågan på importerade material.
Utvinning av litium i Chile, till exempel, bidrar till vattenbrist och föroreningar där lokalsamhällen kämpar för att odla mat. Det skadar också den lokala floran och faunan. Produktionen av aluminium står för en procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Ariadna Rodrigo säger:
“Det finns ett brådskande behov av att förändra EU: s politik och avsluta vårt nuvarande slöseri. Minska avfallet är ett enkelt sätt att öka Europas resurseffektivitet. Det bidrar inte bara till att minska koldioxidutsläppen, det skapar också arbetstillfällen i Europa och minskar beroendet av importerade råvaror”.
Ett bra avfallshanteringssystem kan bidra avsevärt till att minska förbrukningen av material och produkter, vilket minskar förbrukningen av den globala resursbasen. Jordens Vänner Europas nya studie kommer fram till att EU, för att minska avfallen, måste se till att återvinningsmålen höjs och åtföljs. Samt arbeta mer med förebyggande av avfall.
Text: Mikaela Nordin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top