AP-fonderna via Sime Darby bidrar till landgrabbing i Liberia

Europeiska banker, pensionsfonder (däribland svenska AP-fonderna) och private equity-fonder har investerat mer än 450 miljoner € i malaysiska palmoljejätten Sime Darby, ansvarig för miljöförstöring och landgrabbing i Liberia. Ny forskning från Friends of the Earth Europe bekräftar att kontrakten för landkoncessioner som gemensamt undertecknats av Sime Darby och den liberianska regeringen bryter mot flera liberianska lagar och förordningar.
 

De bryter också mot flera principer om mänskliga rättigheter i konventioner som ratificerats av den liberianska regeringen En oberoende konsekvensbedömning som presenterades av universitetet i Reading den 24 juni avslöjar vidare att Sime Darby:s verksamhet kan leda till en förlust av biologisk mångfald, livsmedelskällor och utkomstmöjligheter – vilket leder till kronisk fattigdom. Även miljöpåverkan är betydande med förlust av både primär och sekundär skog.
Silas Kpanan’Ayoung Siakor, kampanjansvarig för Jordens Vänner Liberia sade: ”Investeringar i jordbruket kan gynna de fattiga, men som verkligheten i Liberia ser ut nu förlorar bönderna både sin mark och sin försörjning, deras rättigheter kränks och de skogar som samhällena är beroende av hotas alltmer. Jag ser inga garantier för att landsbygden kommer att gynnas på något meningsfullt sätt från dessa investeringar i palmolja. ”
Sime Darby, som får ekonomiskt stöd från europeiska banker och pensionsfonder, inklusive de svenska AP-fonderna, norska pensionsfonden, UK-baserade Schroder Investment Management och holländska fonder PfZW, har tecknat ett 63-årigt hyresavtal med Liberias regering för 311.187 hektar för att odla palmolja, enligt Friends of the Earth Liberia och samarbetspartners.
Detta trots att ett initiativ bestående av den privata sektorn, det civila samhället och den liberianska regeringen fann Sime Darby skyldig till underlåtenhet att följa lokala landlagar, och för att inte genomföra offentliga samråd eller ge due diligence rapporter som krävs enligt liberianska regler. En direkt motsägelsefull politik då investerare ska respekterar nationella lagar och miljölagstiftning.
Anne Van Schaik, ekonomikampanjansvarig för Friends of the Earth Europe sade: ”EU-medel måste sluta finansiera  landgrabbing i Liberia. Även om de flesta investerare har hållbarhetsprinciper finns det nu inga effektiva metoder för att hantera överträdelser – vilket gör dessa politikområden meningslösa. Investerare och finansiärer måste sätta press på Sime Darby, och helt enkelt låta pengarna tala, stoppa investeringarna tills Sime Darby upphör med landgrabbing, konfiskering av mark.”
Friends of the Earth International uppmanar nu Sime Darbys investerare och finansiärer att pressa företaget att städa upp sin verksamhet, eller riskera att de avyttrar sina andelar. Europeiska banker och pensionsfonder bör inte bidra till att landkonflikter med lokala samhällen, avskogning eller till företag som bryter mot nationell lag. Sime Darby bör omedelbart upphöra med landgrabbning och avskogning, samt säkerställa att skälig ersättning till de drabbade. Sime Darby bör även garantera att eventuella framtida utvecklingsprojekt lyder nationell lagstiftning och att de inhämtar informerat samtycke från de berörda samhällena innan projektstart.
Vill du veta mer eller kontakta ansvariga på FoEE eller FoEI

2 reaktioner på ”AP-fonderna via Sime Darby bidrar till landgrabbing i Liberia”

  1. Pingback: PRESSMEDDELANDE: Vinnaren av Greenwashpriset 2013 är… « Jordens Vänner

  2. Pingback: HÅLLBART KAPITAL » Svenska politiker: AP-fondernas avkastningsmål bör underordnas miljö och etik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top