EU:s energieffektiviseringsmål förvånansvärt lågt

eurochoice2

EU-kommissionen har nu meddelat hur mycket de vill minska EU:s energianvändning fram till 2030. Energieffektiviseringsmålet på 30 % är enligt Jordens vänner Europa, FoEE förvånansvärt lågt.
EU-kommissionen rekommendation på en energieffektivisering på 30 % går emot deras tidigare analys, som visar på att ett högre mål om med en energieffektivisering på 40 % fram till år 2030 skulle ge stora miljömässiga och ekonomiska fördelar, förbättra energisäkerheten och öka sysselsättningen. Gasimporten skulle minska med 40 % med 40 % -målet, men med bara 22 % med 30 % -målet.
Brook Riley, klimat-och energikampanjansvarig för FoEE säger

“Europe is crying out for a way to reduce dependence on import energy. The easiests, safest way to do this is to use less energy. Instead we´ve got a baffingly weak target; it´s now up to European Council and Parliament to push for more.”

Kommissionens nuvarande ordförande José Manuel Barroso, och Catherine Day, som är hans närmaste rådgivare, tros vara orolig för att ett högre mål för energieffektivitet skulle leda till ett starkt motstånd från medlemsstaterna och skada chanserna att säkra en uppgörelse kring klimat-och energiåtgärderna för 2030 under hösten 2013.
Men många EU-regeringar vill öka energieffektiviteten som ett sätt att minska sina länders importberoende. Tyskland och Danmark leder en växande grupp länder som kräver ett “ambitiöst bindande mål”. Betecknande nog innehåller denna grupp de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen: Grekland, Portugal och Irland.
Brook Riley fortsätter

“Many countries, including those hardest hit by the economic crisis, are calling for ambitious binding targets. Energy savings creates jobs, reduces emissions, and reduces dependence on imported fossil fuels. In one move Barroso is ensuring Europe misses out on the environmental and economic benefits of saving energy.”

Kommissionens förslag kommer nu att diskuteras av Europeiska rådet. Ett slutgiltigt beslut väntas i oktober.
Jordens vänner Europa kräver tre bindande mål för 2030 (minskning av utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet) och att förnybar energi kontrollerade av medborgarna och lokalsamhällen ska stå i centrum för EU:s energipolitik. Detta är det enda sättet att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och ge maximal nytta för EU och dess medborgare.
Läs mer
Jordens Vänner Europas hemsida
Bild: FoEE

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top