Film: Amazonas vs. Chevron

AP-fonderna förvaltar våra pensionspengar och vi kan inte själva välja hur de ska användas. Samtidigt som en person börjar arbeta startas ett sparande i gemensamma pensionsfonder vilka i sin tur bl.a. investerar i utländska aktier och företag. Ett av dessa företag är Chevron (f.d. Texaco). 

Se filmen där ursprungsfolksledaren Willian Lucitante och den advokat som leder fallet, Pablo Fajardo, berättar om hur Chevron gjorde sig skyldiga till ett av historiens värsta brott mot miljö och mänskliga rättigheter och ändå undkommer rättvisa (öppnas i nytt fönster).

Chevron dumpade cirka 4 miljoner liter giftigt avfall dagligen i Ecuador, vilket kontaminerade två miljoner tunnland av Amazonas. Detta är fortfarande en av världens största miljökatastrofer med över 30 000 direkt drabbade samt följder för flera generationer människor, skog och arter.

Transnationella företag kan idag orsaka skador på människor och natur utan att de som drabbats har möjlighet att utkräva rättsligt ansvar. Rättsfallet “Amazonas vs Chevron” tydliggör behovet av internationell lagstiftning med sanktioner för personer på högsta beslutande nivå. Dina svenska pensionspengar har investerats i Chevron och 1 maj 2020 fanns fortfarande 3 miljarder kronor investerade i företaget. 21 maj 2020 var det Internationella Anti Chevron-dagen. Läs mer om bakgrunden här.

Jordens Vänner är en del av nätverket Schyssta Pensioner som verkar för att våra pensionspengar ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljön: www.schysstapensioner.se

Vad kan du göra? Dela filmen, skriv ett mail eller brev till pensionsgruppen i Riksdagen och till våra ministrar Per Bolund och Ardalan Shekarabi och fortsätt stötta miljö- och solidaritetsorganisationer. Ditt medlemskap gör att vi kan fortsätta påverka och uppmärksamma!
Filmen är gjord av Anna Nylander och har bl.a. inslag från ett event den 24:e oktober 2019 anordnat av Jordens Vänner, End Ecocide Sweden, Rädda Regnskog, FIAN, Latinamerikagrupperna och UDAPT.
Scroll to Top