Fjällnära urskog i Änok räddad

Den fjällnära urskogen i Änokdeltat i Jokkmokks kommun får inte avverkas. Det beslutade förvaltningsrätten i Luleå tisdagen den 25 oktober.
 
 
 
Foto: Tor Lundberg

 
I februari gav Skogsstyrelsen tillstånd för avverkning av ett 40 hektar stort område i Änodeltat. Enligt förvaltningsrätten i Luleå bröt Skogsstyrelsen då mot lagen. Naturskyddsföreningen och en privat markägare överklagade dock med hänvisning till att det rör sig om skyddsvärd fjällnära skog.
Jordens Vänner och Skydda skogen startade samtidigt en brevkampanj som resulterat i att över 5000 personer skickat brev till landshövdingen i Norrbotten med krav på att stoppa avverkningarna. Landshövdingen tog ingen notis, men nu har förvaltningsrätten avgjort till förmån för skogen:
“Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i
målet att sökt avverkning i områdena – med hänsyn till områdenas fjällnära
läge och då områdena är klassade som nyckelbiotoper med mycket höga
naturvärden och rödlistade arter – är oförenlig med intressen som är av
väsentlig betydelse för naturvården. Enligt bestämmelserna i 18 § skogsvårdslagen (skydd av fjällnära skog) ska då inte tillstånd ges till de sökta avverkningarna. Förvaltningsrätten upphäver därför Skogsstyrelsens beslut.”
– Det är ett oerhört viktigt domslut, eftersom det så tydligt visar att Skogsstyrelsens beslut gått i strid med lagen, förhoppningsvis betyder detta att fler avverkningar i skyddsvärd fjällskog kan stoppas med lagens stöd, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen i ett pressmeddealnde.
Att Naturskyddsföreningen fått talerätt med stöd av Århuskonventionen kan bli ett viktigt prejudikat. Fortsättningsvis har miljöorganisationer större möjlighet att överklaga beslut enligt skogsvårdslagen.
Domen kan överklagas till Kammarrätten
Emil Schön
    

 Miljötidningen på Twitter @Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top