FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Internationella Jordens Vänner, Friends of the Earth International, säger i ett uttalande:
I dag uttrycker vi vår solidaritet med alla kvinnor och flickor runt om i världen som utsatts och utsätts för våld . Fortfarande är det utsätts kvinnor och flickor för skrämmande höga nivåer av våld och sexuellt våld runt om i världen. Vi berömmer det arbete som de många olika lokala , nationella och internationella organisationer gör inom området. Vi hyllar det mod och den styrka som hängivna aktivister och överlevare av våld visar när de gör stora uppoffringar i kampen för att könsrelaterat våld – i alla dess försåtliga yttringar – ska elimineras helt. Läs hela uttalandet på engelska på Friends of the Earth Internationals sida.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top