FOEE aktion: Bidrar din pension till klimatkaos?

Många s.k. pensionsfonder i Europa investerar sina pengar – dina pengar – i bolag som i sin tur investerar i ohållbara energiformer. BP och Shell har t ex stora planer på att omsätta oljesand (eller tjärsand) till olja, något som är en av de mest koldioxidintensiva energikällor. Skriv till BP och Shell att de inte ska investera i tjärsand!
Ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar hotas av beslut som görs under de närmaste veckorna. Mycket snart, aktieägare i BP (15 april) och Shell (18 maj) kommer att få rösta för – eller mot – en resolution om tjärsand. Du har möjlighet att påverka deras röst.
Tjärsand – en naturligt förekommande blandning av sand eller lera, vatten och ett extremt kompakt och trögflytande form av petroleum som kallas bitumen – orsakar mer skada på klimatet än konventionell olja. Utsläppen av växthusgaser vid omvandling av tjärsand till bränsle är tre till fem gånger högre än för konventionell olja. De föroreningar, skogsskövling och skador för djurlivet i samband med tjärsandsutvecklingen hotar också de traditionella näringarna och välbefinnande av ursprungsbefolkningar.
Om du är en pensionsinnehavare är det mycket troligt att ditt pensionssystem har betydande aktieinnehav för din räkning, antingen i Shell eller i andra företag som sysslar med (eller funderar på att bli inblandad i) tjärsandsutvecklingen.
Våra resolutioner stöds redan av vissa större investerare, men vi behöver din röst som pensionssparare för att tvinga fram en omprövning av denna skadliga och riskfyllda verksamheten.
Du kan uttrycka dina åsikter direkt till din pensionsleverantör eller (om du inte har någon) genom att skicka ett meddelande till Shells och BP:s största aktieägarna från samma sida.
Aktionen pågår fram till 18 maj.
>> Läs mer här: http://www.fairpensions.org.uk/tarsands/action

Scroll to Top