Följer Jordens Vänner genuspolicyn?

2010 genomförde Jordens Vänner en ny genuspolicy. Miljötidningen undersöker om den efterföljs.
Text: Mikaela Nordin

Jordens Vänners genuspolicy behandlar punkterna representation, möten, resurser, utbildning och utvärdering. Idag undersöker Miljötidningen hur det har gått gällande punkterna möten, utbildning och utvärdering. Sofia Hedström, Projektkoordinator, ger oss svar.
Möten.
“Under årsmötet ska det föras talarstatistik, utifrån hur många män och kvinnor som talar och hur länge de talar. Vi eftersträvar att använda mötestekniker som rundor, smågrupper och mötestorg för att så många som möjligt ska kunna komma till tals på våra möten”.
Hej Sofia Hedström! Förs talarstatistik på årsmötet?
– I verksamhetsplanen 2012 nämns inte genus. Och det fördes ingen statistik. De borde finnas i anteckningarna, i så fall, men det har jag inte sett att de gör. 2011 fördes det statistik på årsmötet också. Det finns en genusutvärdering för 2011 och 2010 också.
Används mötestekniker?
– Jag kan bara tala för kansliet. Men här har vi rundor på alla månadsmöten. Även på vårt Sommarläger använder vi oss av mötestorg, smågrupper och rundor på vissa grejer. På höstmötet och framtidskonferensen jobbar vi också med inkluderande övningar av det slaget. På workshops med ungdomsstyrelsen kör vi med rundor och smågrupper. Mötestorg har vi bara på årsmötet och sommarlägret. På vissa träffar delar vi även ut en informationbok som heter “möten för alla”.
Utbildning.
Ett kontinuerligt arbete ska ske inom organisationen för att öka medvetenheten i genusfrågor, till exempel genom att ta upp de frågorna på våra gemensamma träffar. En integrering av genus/könsmaktsfrågor ska göras i de kampanjer och projekt vi driver. I samband med planeringen av ett nytt projekt/kampanj bör det därför göras en grundläggande genusanalys. Alla anställda bör genomgå en genusutbildning, även medlemmar ska få chans att delta i genusutbildningen”
Görs en integrering av genus- och könsmaktsfrågor i kampanjer och projekt vi driver?
– Det görs en enkät vid aktiviteter där vi frågar om fördelningen av män och kvinnor. I projektredovisningar försöker vi gå in djupare på genusperspektivet, så långt som möjligt. Genus är inkluderat i många av våra projekt, till exempel i informationsprojektet Forum syd. Men i vissa är det mer tydligt än i andra.
I samband med planeringen av ett nytt projekt/kampanj ska det göras en grundläggande genusanalys. Görs det?
– Det beror på vilken typ av projekt det är, det ser olika ut. Om det är ett gammalt projekt där en ny ansökan ska skickas in varje år så utvärderar vi vad som gjorts förut. Om det är ett projekt med genus som huvudsyfte så gör vi en större omvärldsanalys.

Genusutbildning för alla anställda, har det gjorts? Har även medlemmar fått chans att delta?
– Alla som är anställda och verksamma just nu har gått genusutbildningen.
Snart kan du läsa om de andra punkterna i policyn också.

1 reaktion på ”Följer Jordens Vänner genuspolicyn?”

  1. Pingback: Hur jämställd är Miljötidningen? « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top