Folkrörelsekonferens inför Rio+20: Göteborg 18-20 maj

Inför FN:s konferens i Rio om hållbar utveckling pågår en mobilisering över hela världen, så även i Sverige. Den 18-20 maj anordnar Jordens Vänner och flera andra organisationer folkrörelsekonferensen Fira! Stå emot! Ställ om! Rio +20 Stockholm +40 i Göteborg. Gäster från hela Norden, liksom från Brasilien och Ecuador väntas.
Rebecka hallencreutz från Jordens Vänner arbetar med förberedelserna inför Göteborgskonferensen 18-20 maj. Bild: privat

Rebecka Hallencreutz från Jordens Vänner är en av de som jobbar med förberedelserna.
– Vi kommer att dela in konferensen i tre delar efter de tre dagarna. På fredagen handlar det om historien och lärdomar från de senaste 40 åren. På lördagen är det dialogdag med forskare och politiker. På söndagen blickar vi framåt och diskuterar vad som behöver göras.
Vad är syftet med konferensen?
– Att dra lärdomar av varandra. Ett syfte är att uppmärksamma att det döljer sig en bluff i det här med begreppet Grön ekonomi och att sprida kunskap om det inför Rio.
Är det något särskilt du vill uppmärksamma?
– Hela konferensen är viktig, men personligen ser jag mest fram emot lördagen då det kommer politiker från alla läger. Då blir det förhoppningsvis en bra debatt och diskussion, till exempel om grön ekonomi. På fredagskvällen blir det någon festlighet, men relativt lugnt eftersom vi ska orka sitta i seminarier hela helgen.
Totalt innehåller konferensen 30-talet programpunkter. Den är uppkallad till Björn Erikssons och Annaa mattssons minne.

Björn Eriksson var sekreterare, riksdagsman, forskare och även aktivist. På bilden syns han under Stockholmskonferensen 1972. Han var i många år ledande kraft i Miljöförbundet Jordens Vänner (idag Jordens Vänner), och även inom antikärnkraftskampen, forskning, folkbildning och partilivet. Konferensen Fira! Stå emot! Ställ om! planerades ursprungligen till minne av Björn Eriksson. Då även Annaa mattsson, mångårig medlem, tidigare ledamot och ordförande i Jordens Vänners styrelse gick bort tidigare i år, är konferensen även tillägnad hennes minne. Annaa Mattssons opinionsbildande texter om miljömålsarbet och konsumtionens miljöpåverkan kommer, tillsammans med Björn Erikssons revolutionära marxistiska analyser och texter om en hållbar framtid, publiceras under våren. se www.jordensvanner.se.Världsmiljödagen utsedd till aktionsdag
Efter Göteborgskonferensen är nästa stopp Världsmiljödagen den 5 juni. Världsmiljödagen firas varje år till minnet av öppnandet av FN:s första konferens om miljö i Stockholm 1972.
Dagen är utsedd till global aktionsdag inför Rio under parollen Gör inte naturen till handelsvara! Lokala aktivieter kommer att ske i olika delar av landet. Göteborgs miljögrupp har planerat för en demonstration och deltar i klimatfilmfestival på kvällen. Även i Umeå och Malmö och kanske på fler platser planeras aktiviteter.
5 juni är också slutdag för kampanjen Det finns ingen plan(et) B från Nätverket GlobalRättvisa.nu, där bland andra Jordens Vänner ingår. På föreningens hemsida rullar en budkavle med fyra krav på Sverige och EU inför Riokonferensen. Vem som helst som ställer upp på kraven kan skriva under på hemsidan, se nedan.
√ folkligt inflytande över miljöpolitiken och stärkt rättsligt skydd av miljön och mänskliga rättigheter
√ att miljö och mänskliga rättigheter inte blir handelsvaror
√ rättvis omställning på lokal, nationell och internationell nivå
√ klimat- och miljörättvisa och internationell solidaritet
18-20 juni anordnar folkrörelser i Rio en alternativkonferens med fokus på sociala och miljömässiga rättigheter och mot kommersialiseringen av livet och naturen.
Program och anmälan till Göteborgskonferensen Fira! Stå emot! Ställ om!
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

 
 
 
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top