Förbjudet att utlova GMO-fritt

Den som letar efter märkningen GMO-fritt går som regel bet. I Sverige är det förbjudet att märka produkter med vad de inte innehåller.
 
 
 
Publicerad i Miljötidningen 4/2011

 
På ekologiska produkter från England och Tyskland är det inte ovanligt att man kan hitta märken som utlovar att de är GMO-fria. Sådan märkning är dock förbjuden i Sverige och livsmedelshandlare uppmanas sätta över märkningen med en klisterlapp för att dölja det som myndigheterna klassar som desinformation.
– Vi anser märkningen vara vilseledande. Däremot går det bra att skriva ut något som produkten inte innehåller om det är en allergen som nötter eller gluten. Du får också göra det om grundreceptet brukar innehålla produkten, ofta socker, säger Zofia Kurowska statsinspektör på Livsmedelsverket.
GMO trots allt ovanligt
I Sverige förekommer, enligt Kurowska, i princip inga livsmedel med GMO förutom i vissa butiker som är specialiserade på försäljning av amerikanska matvaror. I hela EU uppskattar hon att det högst är ett 100-tal produkter, framförallt i Holland och Tjeckien.  I Sverige har myndigheterna tolkat EU-reglerna som att märkningen GMO-fri därför är förbjuden. En sådan märkning skulle antyda att andra produkter av samma typ innehåller GMO. Att Tyskland och andra länder gör annorlunda får Kurowska att sucka.
– Länderna är lite småvilda och kör sina egna race. I allt fler länder håller det nu på att sega sig mot en större tolerans för märkningen ”GMO-fri” i hela EU, säger Zofia Kurowska.
Enligt Kurowska finns en risk att om att man tillåter märkningar över ”ickeinnehåll”, så har vi snart en skog av påhittade märkningar och det blir problem för konsumenterna.
– Jag har sysslat mycket med närings- och hälsopåståenden på produkter. Det är inte klokt vad de påstår ibland. Vi försöker hålla sådana märkningar borta så gott det går. Vill man ha GMO-fritt kan man välja ekologiskt eftersom det ingår i den märkningen, säger Kurowska.
Små mängder tillåts passera
En produkt som faktiskt innehåller GMO måste däremot märkas, men bara om råvaran överstiger 0,9 procent av innehållet. Inom EU finns omkring 25 olika godkända GMO-grödor. Innehåller produkten icke-godkänd GMO får den inte säljas över huvud taget.
I samarbete med kommunerna gör Livsmedelsverket nästan varje år kontroller i livsmedelsaffärer. I den senaste som gjordes 2010 undersöktes ris, majs, soja och linfrön. I fyra av de 39 proverna hittades otillåten GMO. I ytterligare fem hittades godkänd GMO, men under en procent och därför inte märkningsskyldig. Även flera ekologiska produkter innehöll GMO upp till 0,9 procent.  I tidigare års tester har även produkter märkta GMO-fri innehållit GMO upp till 0,9 procent.
En stor del av Livsmedelsverkets GMO-kontroller görs på ris importerat från Kina eftersom denna ofta innehåller GMO som inte godkänts i EU.
– EU har bett Kina komma in med en ansökan och få den godkänd. Då skulle problemet vara ur världen. Men Kina är inte intresserat. I stället lovar de att riset är GMO-fritt, men det är det ofta inte. Kina tar mycket tid, så är det, säger Zofia Kurowska.
Nästan alla GMO som används i EU går till foder, (se https://www.jordensvanner.se/2011/livsmedelskedja-fick-gmo-fodret-pa-fall)
Emil Schön
 

Miljötidningen på Twitter @Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top