Förnya folkrörelsen i Umeå 6 dec

Var med och skapa en öppnare, bredare och mer  engagerande folkrörelse  för alla, oavsett bakgrund och kön. Vi bjuder på fika!
Datum: 6 december Plats: Studiefrämjandet Umeå Tid: 18:00 Anmälan görs till Anna Danielsson på anna.danielsson@jordensvanner.se eller på facebook

Ideella verksamheter och folkrörelser är en av grundpelarna i det svenska samhället. Genom folkrörelsen har bland annat miljö, kvinno- och arbetarrörelsen vuxit fram och präglat det svenska samhället. Det är därför viktigt att folkrörelserna symboliserar det samhälle vi lever i.
Idag är många folkrörelser uppbyggda av relativt homogena grupper och bortsett från etniska föreningar är det ovanligt att se att kvinnor, framförallt unga, med utomeuropeisk härkomst som dominant grupp i föreningar – i många fall är de frånvarande eller i minoritet.
Jordens Vänner gör därför i höst en behovsanalys tillsammans med kvinnor av olika etnisk bakgrund, andra organisationer och organ i samhället för att identifiera hur kvinnorna vill/kan engagera sig i ideella organisationer och folkrörelser som ett första steg i ett konkret jämställdhetsarbete som gynnar ett jämställt ansvarstagande för hemarbete och stärker den ekonomiska jämställheten. Behovsanalysen kommer sedan att resultera i en skrift med kartläggning och beskrivning av det aktuella läget samt konkreta metoder och aktivitetsförslag för ett ökat engagemang.
Vi vill nu bjuda dig, din organisation och dina vänner till det första av två kvällar för att lyfta fram frågor kring vilken betydelse hem- och hushållsarbete har för ens föreningsengagemang, och om ens ekonomiska situation spelar roll, och den ofta kontroversiella frågan om jämställdhet spelar någon roll 2012.
Kvällen kommer bland annat att erbjuda interaktiva workshops i föreningsengagemang och inkludering, föreläsning och kommer dessutom att fungera som ett diskussionsforum där vi kan utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Vi bjuder på fika!
Datum: 6 december
Plats: Studiefrämjandet Umeå
Tid: 18:00
Anmälan görs till Anna Danielsson på anna.danielsson@jordensvanner.se
Hjärtligt Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top