Forskning: Kärnkraftsolyckor relativt sannolika

Risken för att en kärnkraftsreaktor ska råka ut för en allvarlig olycka är uppemot 200 gånger större än man tidigare antagit. Det visar en stor genomgång av världens olyckor gjord av Max Planck Institute.
Institutet har räknat på faktisk drifttid av världens civila reaktorer och det faktiska antalet olyckor, i stället för att utgå från hypotyetiska säkerhetsantaganden. I studien kommer man fram till att ett allvarligt kärnkraftshaveri är att vänta ungefär vart tionde till tjugonde år. Det skriver Miljöaktuellt efter att ha läst artikeln i Dasily Science.
Miljötidningen gjorde våren 2011 beräkningen att 3,88 procent av alla kärnkraftsreaktorer som tagits ur drift slutade sina dagar i en  partiell eller total härdsmälta. Då hade 129 reaktorer tagits ur drift sedan 1954, varav fem på grund av härdsmälta.
I världen finns 440 kärnkraftsreaktorer. 60 står under kontruktion
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top