Fossilfri Zon

Ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja en rättvis omställning.

Klimatförändringarna är den största utmaningen som mänskligheten har stått inför, men inte den första. För 50 år sedan enades världens länder om ett nedrustningsavtal för att förhindra ett kärnvapenkrig. 1968, mitt under Vietnamkriget, skrevs Fördraget mot icke-spridning av kärnvapen i FN. Att stora delar av världen befann sig i kris hindrade inte mänskligheten från att komma överens i en fråga där själva existensen stod på spel.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett internationellt bindande avtal om nedrustning och icke-spridning av fossil bränsleproduktion kan vi bromsa klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och länder.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN!

ENGAGERA DIG I KAMPANJEN!

Läs mer på internationella kampanjsidan Fossil Fuel Non-proliferation Treaty här.

Scroll to Top