Fossilnedrustningsavtalet

Vad är Fossilnedrustningsavtalet?

Fossilnedrustningsavtalet är en svensk benämning påThe Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty”  - ett hoppfullt initiativ och en global kampanj för att möjliggöra en global rättvis omställning från fossila bränslen till förnybar energi och hållbara samhällen. Kampanjen mobiliserar politiskt tryck för ett internationellt avtal för att stoppa spridning och rusta ner produktion av fossila bränslen i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Precis som med kärnvapenhotet hotar produktionen av fossilbränslen och resulterande klimatkris själva existensen för våra samhällen – men med mycket större sannolikhet att katastrofen inträffar. Fossilindustrin och fossilbränsleproducerande länder är nämligen fast beslutna att till 2030 producera mer än dubblet (120%) så mycket fossila bränslen än vad som krävs för att nå Parisavtalet 1,5-gradersmål. Detta får inte ske.

Ett internationellt avtal krävs därför som omedelbart stoppar ytterligare expansion, med bindande överenskommelser om snabb nedrustning och en rättvis omställning till fossilfria samhällen.

Avtalets tre mål:

1. Icke-spridning
All prospektering och nyproduktion av fossila bränslen stoppas omedelbart över hela världen. Fossilindustri och länder som producerar fossila bränslen måste förbinda sig att omedelbart stoppa alla planer på expansion. Länder som ännu inte utvinner eller producerar fossila bränslen måste förbinda sig att inte påbörja nya fossila projekt.

2. Global nedrustning
De länder som nu producerar fossila bränslen stänger ner detta så snart som möjligt. Rika länder med lågt beroende av fossilbränsleintäkter för att finansiera hälsa, skolor och andra offentliga verksamheter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur behöver nedmonteras överallt.

3. Rättvis omställning
Fossilnedrustningsavtalet måste säkerställa att omställningen bort från fossila bränslen sker på ett rättvist, fredligt och hållbart sätt. Vi behöver en omställning som möjliggör en rättvis fördelning av resurser, förnybar energi och andra klimatvänliga lösningar för varje medborgare, arbetare, samhälle och land genom att möta allas behov i omställningen, och i synnerhet de människor som drabbas hårdast av både klimatkrisen och nedstängningen av fossilindustrin.

Varför ett avtal?

För 50 år sedan enades världens länder om ett nedrustningsavtal för att tackla hotet om ett förödande kärnvapenkrig. Fördraget om icke-spridning av kärnvapen är ett tydligt exempel på vad som är möjligt att åstadkomma genom internationella samarbeten och ramverk.

I och med Parisavtalet 2015 gick världens länder återigen samman för att bemöta en global kris. Avtalet innebär att alla världens länder lovat att arbeta för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Men Parisavtalets åtaganden går inte ihop med ländernas produktionsplaner för kol, olja och gas.

Världen över tar nu idén om ett fossilnedrustningsavtal fart. Tusentals individer och organisationer på alla kontinenter har redan ställt sig bakom idén.

Länder överväger och känner allt större tryck från civilsamhället och medborgare. Vancouver och Barcelona har tagit täten och flera andra städer är på väg att ta steget. Nu vill vi att svenska kommuner ställer sig bakom kravet på att ett avtal upprättas, och sätter tryck på svenska regeringen att visa verkligt ledarskap!

Jordens Vänner kräver tillsammans med en bred internationell miljörörelse att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt avtal för nedrustning av fossila bränslen!

>> Skriv på namninsamlingarna och sprid vidare.
Vi vill att alla ska få chansen att vara en del av det här hoppfulla initiativet. Skriv på namninsamlingarna och inspirera andra att göra detsamma genom att sprida vidare med hashtaggen #fossilnedrustningsavtalet.

Skriv på namninsamlingen här.

>> Kampanja tillsammans med andra.
Det är tillsammans vi åstadkommer verkligen förändring! Att engagera sig tillsammans med andra gör dessutom engagemanget både roligare och lättare. Kolla om din lokalgrupp driver frågan om fossilnedrustningsavtalet i din kommun - eller ta själv ta initiativ till det! Dra ihop ett gäng vänner och starta en grupp i din kommun. Hör av er till aktivism@jordensvanner.se så hjälper vi er att komma igång.

>> Skriv en insändare.
En insändare är ett kraftfullt verktyg för att sprida idéer. Genom en insändare har du möjlighet att själv få sätta ord på vad du vill ska förändras i samhället. Inom kort lanserar vi en guide till hur du kan komma igång med din insändare för att kräva att just din kommun skriver på initiativet.

>> Bildaktion
En bild säger mer än tusen ord. Ta en bild på dig själv eller din grupp med hashtaggen #fossilnedrustningsavtalet och sprid bilden vidare på sociala medier.

>> Skriv ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Här hittar du en allmän mall för kommunresolution från det globala inititaivet. Inom kort finns även idémallar på svenska som är specifikt anpassade för svenska kommuner på jordensvanner.se – hör av dig till aktivism@jordensvanner.se om du är intresserad att komma igång redan idag.

 

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.  Ju fler vi är desto starkare är vi!

 

Källor:

Towards a fossil fuel non-proliferation treaty. Peter Newell & Andrew Simms (2020), Climate Policy, 20:8, 1043-1054

Equity, climate justice and fossil fuel extraction: principles for a managed phase out. Sivan Kartha & Greg Muttit (2019), Climate Policy, 20:8, 1024-1042.

Institutional mechanisms to keep unburnable fossil fuel reserves in the soil. Lorenzo Pellegrinia, Murat Arsel, Martí Orta-Martínez, Carlos F.Mena, Gorka Muñoa, Energy Policy (2020), 112029 Production Gap Report: 2020 Special Report. SEI, IISD, ODI, E3G, and UNEP. (2020).

Scroll to Top