The Free Land Camp – en av världens största mobilisering av urbefolkningar

I måndags 24 April startade The Free Land Camp/ Acampamento Terra Livre i det Federala Distriktet Brasilia, Brasilien. Den 14:e upplagan av vad som sägs vara ett av världens största mobilisering av urbefolkningar under de senaste åren. Det skriver Emelie Perdomo, en av Jordens Vänners praktikanter som befinner i Brasilien.
Över 3000 personer av hundratals urbefolkningsgrupper med olika etniciteter har rest hit från olika håll i landet för att tillsammans demonstrera sitt missnöje och förespråka sina rättigheter. Hand-i-hand står människor förenade och demonstrerar mot korruption och lidande på grund av de systematiska attackerna av urbefolkningar som hotar deras reservat och därmed deras levnadssätt.
Under tisdagen, 25e April samlades kring 4000 demonstranter bestående av urbefolkningar och stödjare för en protestmars. I händerna skådade man många som förutom sina traditionella föremål såsom maracas och pilbågar, även höll plakat med slagord som Demarcação já, vilket syftade på kravet om återupptagandet av avgränsningen av inhemska landområden.
I marschen bars också med omkring 200 konstgjorda kistor för att symbolisera det ’folkmord av ursprungsbefolkningar’ som skett, där man menar att auktoriteter allierade till jordbruksnäringen bär skulden.
Marschen var främst fredlig, men polisens svar förändrade snabbt marschens atmosfär då gummikulor och tårgas släpptes ut i folkmassan. Men folket lät sig inte räds, man fortsatte demonstrera utanför kongressen med protestramsor, dans och sång för att markera sitt närvaro och sitt missnöje för politikerna.
Det var en pulserande, revolutionär vecka i Brasília!

Scroll to Top