Friends of the Earth Europe fick rätt mot Kommissionen

Europeiska kommissionen har befunnits skyldig till administrativa missförhållanden efter ett klagomål från Friends of the Earth Europe i förhållande till oljebolagen Shell och BP:s omnämnande  i EU: s lobby register.
 
 
 

Idag (den 11 juli) släppte Ombudsmannen sin dom i förhållande till  ärendet som FoE Europe drivit mot den Europeiska kommissionen. Klagomålet till Europeiska kommissionen handlade om underrapportering av två multinationella lobby-budgetar. Europeiska ombudsmannen fann administrativa missförhållanden på två aspekter av klagomålet:
– Försummelse av Europeiska kommissionen som inte angav skäl för att avslå klagomålet.
– Försummelse av Europeiska kommissionen som inte gav FoE Europe tillgång till hela den befintliga dokumentation som skulle ha gjort det lättare att förstå resonemanget bakom kommissionens beslut.
Kanske ännu mer upprörande, enligt Ombudsmannen, var att kommissionen vägrat utreda vissa aspekter av Friends of the Earth Europes klagomål och berör därmed den metod som används av lobbygrupper att beräkna medlemsavgifter utlokaliserade till andra enheter (såsom branschorganisationer eller tankesmedjor) för sin egen lobbyverksamhet. Detta är en nyckelfråga, eftersom detta gör det möjligt för lobbygrupper att undvika avslöjande om den verkliga omfattningen av deras lobbyverksamhet och skylla det på lobby- registreringssystemet, när klagomål eller inkonsekvenser höjs.
I samband med översynen av öppenhetsregistret har Ombudsmannen vidarebefordrade sitt avgörande till Europaparlamentet (delansvarig för registret), samt uppmanat de två instituten att använda klagomålen för ytterligare förbättringar av systemet.
Läs mer på FoE Europes hemsida
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top