Fyrtio år av engagemang: Global rättvisa nu! – 18-20 maj

Jordens Vänner bjuder nu in till samarbete för att ordna en tredagarskonferens i Göteborg 18-20 maj med internationellt deltagande under rubriken:
Fyrtio år av engagemang: Global rättvisa nu! Fira – Stå emot – Ställ om – För miljörättvisa!
I juni har det gått 20 år sedan Riokonferensen och 40 år sedan Stockholmskonferensen. Miljöfrågorna har ändrat skepnad och olika frågor har varit heta under dessa decennier. För vår del har vi alltid/ofta försökt koppla samman miljöfrågorna med rättvise- och demokratifrågor.
”Väckelsefasen” är på många sätt över, dvs det är inte längre många som inte erkänner att det finns allvarliga miljöproblem, som mänskligheten har orsakat. Det är inte erkännandet från regeringar, stora företag, organisationer som fattas. I ord tycks vi vara överens om nödvändigheten av behovet av omställning till ett hållbart samhälle. Regeringar möts i FN-regi på möte efter möte. På en del områden med påtagliga resultat som i frågan om åtgärder mot ozonhålet. Men den totala miljöbelastningen ökar med artutrotning, vattenbrist och global uppvärmning. Utan folkligt engagemang och tryck kommer de aldrig fatta nödvändiga beslut.
Programinnehållet i grova drag:
Fredagen 18 maj
Vad har vi lärt oss?
Folkrörelseorganisationer delar sina erfarenheter av den globala miljö och rättvisepolitiken med jämförelser mellan FN konferenserna i Stockholm 1972, Rio 1992 och Köpenhamn 2009 samt olika miljö- och rättviseaktioner i olika aktionsvågor under fyra decennier.
Lördagen 19 maj
Dialog Rio+20 – Stockholm+40
Forskare, politiska partier och organisationer ger sina analyser av utvecklingen: Vad behövs, vilka strategier har prövats, hur har det gått, vad är det som hindrar?
Söndagen 20 maj
Vad gör vi för att lösa klimat, miljö och samhällsproblemen idag? Vad menar vi konkret med att ändra systemet inte klimatet?
Mer information om Rio+20 – Stockholm+40 och allmänt om sakfrågor och folkrörelsers förberedelser inför Rio+20 finns samlat på:
http://openfsm.net/projects/rio20/project-home

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top