Gammelskog hotas av avverkning

Nu hotas Bruna bergens gammelskog i Örebro län av avverkning. Skogen täcker ett område på flera hundra hektar och är en tallskog med unika naturvärden. Länsstyrelsen har skapat ett tillfälligt reservat av området för att det inte ska avverkas, men Brevens bruk AB som äger skogen har överklagat beslutet till regeringen och aviserat avverkning.Enligt organisationen Skydda skogen är Bruna bergen en av Örebro läns finaste tallskogar, med många hotade biotoper.
Enligt organisationen har Brevens bruk forslat bort död ved ur området i strid med länsstyrelsens avgränsning.
– Det är skandal att Brevens bruk AB beter sig på detta sätt.  Att hävda att det är deras skogsbruk som gynnat den biologiska mångfalden är bara trams, de hotade arterna finns där därför att de inte hunnit med att omställa hela sitt skogslandskap till plantager ännu, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda skogen.
I Örebro län återstår omkring 4-5 procent skogar med höga naturvärden, uppger Skydda skogen i ett pressmeddelande.
Emil Schön
Läs mer: http://protecttheforest.se/
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top