Ge dina synpunkter på genmodifierad majs

Ge synpunkter på genmodifierad majs

Livsmedelsverket meddelar: Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskbedömningar av den genmodifierade och torktåliga majsen MON87460. Den 15 november publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en riskvärdering av den genetiskt modifierade majsen MON87460. Allmänheten får lämna synpunkter till EU-kommissionen inom 30 dagar från publiceringen. Använd  detta  formulär
Ansökningarna omfattar användning av majsen som livsmedel, foder samt för import och bearbetning. Majsen MON87460 har tillförts en egenskap som gör det möjligt att odla den i områden med vattenbrist. 
Läs riskvärdering av majsen MON87460 här  
Skicka gärna en kopia på dina synpunkter till Livsmedelsverket, Zofia Kurowska, zoku@slv.se
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top