Pressmeddelande: Global utveckling – på vems villkor? Politikerdebatt lör 5/9

Frågor om klimat och global rättvisa tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Ett tillfälle att få reda på var partierna står i dessa frågor är debatten på Inspiration Världen i Stockholm lördag 6 sept. I den medverkar många tunga riksdagspolitiker.
– Vi vill bl. a veta hur partierna ställer sig till frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU som är ett hot mot miljö- och hälsoskydd. Vi vill också veta hur de ser på AP-fondernas ansvar för miljö och utveckling på de fattigas villkor, säger Lars Igeland från Jordens Vänner en av utfrågarna i lördagens debatt.
Lördag 6 september 15:00 – 16:30 ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm
• Frihandel och rättvis handel – går de att förena?
• Internationell klimaträttvisa – hur möter vi klimatutmaningarna?
• AP-fonderna– hur styr vi mot hållbara och rättvisa investeringar?
• Mänskliga rättigheter och flyktingskap – vilket är vårt ansvar?
Medverkande:
Sofia Arkelsten, Moderaterna, Riksdagsledamot
Bodil Ceballos, Miljöpartiet, Riksdagsledamot
Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot
Kenneth Hermele, Feministiskt Initiativ, Ekonomipolitisk talesperson
Jens Holm, Vänsterpartiet, Riksdagsledamot
Kerstin Lundgren, Centerpartiet, Riksdagsledamot
Fredrik Malm, Folkpartiet, Riksdagsledamot
Désirée Pethrus, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot
Samtalsledare: Åsa Thomasson
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1577830265777971/
www.inspirationvarlden.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top