Göteborgsförslag om avgiftsfri kollektivtrafik

Just nu pågår en insamling av medborgarförslag till Göteborgs Stad. Ett av de förslag som har fått mest röster handlar om fri kollektivtrafik! I Vem bestämmer över trafiken?(pdf) diskuterar vi just deltagandeprocesser. Vilka utmaningar finns det med medborgardialog idag och hur ser lösningarna ut? Läs gärna den i samband med att du också går in och röstar i  Göteborgsförslaget
Läs mer om Jordens Vänner och trafikfrågor
 

Scroll to Top