Årskrönika 2014 och ett gott nytt år önskar Jordens Vänner!

Gott nytt år önskar Jordens Vänner. Tack också till alla ni som deltagit och stöttat vår verksamhet under året, det är ni som gör vår verksamhet möjlig!
Jordens Vänner har under året fortsatt sitt arbete både i Sverige och internationellt mer frågor gällande klimaträttvisa, en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle.
I Sverige inleddes året med att Jordens Vänner deltog i den landsomfattande turnén ”Välj Global Rättvisa Nu!” som besökte över 20 städer under våren. Då turnerade Jordens Vänner tillsammans med andra delar avfolkrörelsen och folkbildare för rättvisa – här hemma i Sverige och i världen, och för en klimatomställning som ger oss framtiden tillbaka.Vi hade då glädjen att möta massor med engagerade människor med intresse för frågorna.
Turnén var på många sätt ett startskott för årets aktiviteter. Vi har sedan hunnit med föreläsningar, workshops och seminarier kring dessa frågor samt fortsatt vårt arbete inom kampanjen #schysstapensioner.nu. Ett extra glädjeämne under året är all den entusiasm och det intresse vi mött i frågor såsom AP-fondernas fördelning av våra pensionspengar, kampen för Europas nattåg och arbetet med att skydda regnskog i Amazonas. Inför 2015 års extraval hoppas vi att engagemanget håller i sig då det kanske är viktigare än någonsin att vi alla gör vår röst hörd för rättvisa och klimatomställning.
Informatörsverksamheten
Under 2014 har det varit mycket tydligt att intresset för Jordens Vänners informatörsverksamheten har ökat. Utöver de 30-tals workshops vi har haft runt om i landet har vi utbildat 21 nya informatörer och engagerat ännu fler unga i klimatprojekt. Intresset från skolor med språkintroduktionsprogram och organisationer som KFUM, Individuell människohjälp och Röda Korset för projektet ”Klimat för alla” där vi riktar oss mot unga nyanlända har också ökat avsevärt. Genom ”Klimat för alla” har vi kunnat nå över 200 unga människor som nyligen kommit till Sverige. Det har vi kunnat göra genom 24 lättläst-anpassade och interaktiva klimatworkshops och 8 omställningsprojekt. Responsen på workshopsen från lärare, verksamhetsledare och workshopsdeltagare har varit över förväntan och det är givetvis oerhört kul för oss som jobbar med projektet men också för Jordens Vänner!
Vi har också i år ingått i ett partnerskap med Göteborgs Stads Miljöförvaltning. Partnerskapet innebär att Jordens Vänner med stöd från Miljöförvaltningen kan öka dialogen med ännu fler unga göteborgare kring frågor som rör global såväl som lokal klimaträttvisa. Informatörs kick-offen som hölls i Gimo 25-26 oktober var också en energikick för både nya och befintliga informatörerna och en möjlighet att träffa andra medlemmar från Jordens Vänner.
Inför 2015 ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med Miljöförvaltningen i Göteborg, andra ideella organisationer och skolor och hålla i många fler klimatworkshops i Göteborg och övriga delar av landet. Förhoppningsvis kan dessa samarbeten och möten möjliggöra ett ökat intresse verksamheten i andra städer och på så vis inspirera fler unga från olika bakgrunder och erfarenheter att bli aktiva inom miljörörelsen.
Skyddet av regnskogen i Latinamerika
I Latinamerika har arbetet under året tagit nya steg mot att stärka utsatta grupper och skyddet för värdefulla skogsområden. Vi ingick även ett nytt treårsprojekt under 2014 med SIDA. I Ecuador har man bland annat påbörjat processen av att över 2000 hektar skog ska ingå i nationella skyddsprogram mot skövling och för att de som lever i och av skogen ska ha möjligheten att bruka den på ett långsiktigt hållbart sätt.
I Brasilien har framsteg tagits kring samarbeten med skogsvaktare som nu närvarar i området kring nationalparken i Guajará Mirim och hjälper där till att skydda gränserna från illegala skogshuggare, jägare, fiskare och drogsmugglare. Under året har arbetet bland annat drivits att göra en så kallad livsplan för Awa-folkets område där de tillsammans sätter upp planer för hur de ska skydda regnskogen på bästa sätt samt bruka sina marker och stärka sina samhällen. Awa-folket lever i en mycket utsatt situation då de dels splittras av en landsgräns men även utsätts för exkludering av resten av samhället samt externa hot i form av den väpnade konflikten i Colombia, drogkarteller och markexploatörer. Därför är detta arbete extra viktigt för dem.
Under 2014 har extra fokus legat på jämställdhetsarbete både inom Jordens Vänner där vi gjort en genusanalys av organisationen samt hos våra samarbetspartners i Latinamerika; Kanindé i Brasilien och Altropico i Ecuador/Colombia. Hos Kanindé har bland annat två större möten hållits för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnorna stärker också ursprungssamhällena i stort och bidrar på så sätt direkt till att underlätta skyddet av Amazonas.
Nu ser vi även framemot många spännande kampanjer och aktiviteter under 2015, följ oss på hemsidan, Facebook och Twitter för de senaste uppdateringarna om vad som är på gång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top