Svenska Greenwashpriset 2015 Cecilia Malmström för TTIP

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är nominerad till Svenska Greenwashpriset 2015 då hon framhåller handelsavtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som något positivt för konsumenter och miljö när avtalet i själva verket är ett allvarligt hot mot hälsa, miljö och djurskydd.
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är huvudförhandlare för TTIP-avtalet mellan EU och USA. Huvudsyftet med avtalet är att harmonisera lagstiftning.
Miljö- och andra civilsamhällesorganisationer från både EU och USA varnar för att avtalet kommer att leda till sänkta standarder och att reformarbetet för miljö, djurskydd och konsumentskydd avstannar. USA tillåter tusentals kemikalier som är förbjudna i EU, bland annat hormoner i djuruppfödning och GMO utan märkning. Starka intressen i USA vill använda TTIP för att få EU att acceptera varor och mat producerade med dessa metoder. Redan innan TTIP är färdigförhandlat har ett planerat direktiv om energikvalitet stoppats i EU då skrivningen mot att importera tjärsand kan försvåra TTIP-förhandlingarna.
I kampanjtidningen FOKUS EUROPA nr. 1 2015 från Europeiska kommissionen säger Malmström:
Vi kommer aldrig att förhandla fram ett avtal som innebär att vi tvingas göra avkall på våra standarder för livsmedelssäkerhet hälsa och miljövård. Eller att vi skulle tillåta produkter på den europeiska marknaden som inte får säljas idag.”
Men Malmström nöjer sig inte med dessa löften som med stor sannolikhet kommer att brytas. Hon sprider även citat som ger sken av att TTIP kan vara ett sätt att förbättra miljö och konsumentskydd. Till exempel i debattartikeln TTIP bidrar, utan att hota miljö och hälsa från Svenska Dagbladets debattsida den 6 december 2014.
“Genom att stärka samarbetet med USA, kan vi fungera som en förebild för andra och främja våra värderingar och standarder för arbetsrätt och hälso- och miljöskydd…. Miljö och hållbar utveckling kommer vara en viktig del i avtalet. Både EU och USA har ambitiösa klimatmål. TTIP är ett tillfälle att bekräfta dem, snarare än undergräva dem. TTIP kan underlätta handeln med förnybar energi och miljöteknik som solpaneler, vindkraftverk och energieffektiviserande produkter.”
Källor
http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/140512%20TTIP%20EU%20Joint%20Statement.pdf

http://corporateeurope.org/international-trade/2015/02/statement-170-civil-society-organisations-regulatory-cooperation-eu-us

http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/no_fracking_way.pdf
http://www.cbsnews.com/news/eu-consumer-groups-wary-of-trade-accord-with-us/
Läs mer
10 saker du behöver veta om TTIP
Vad bråkar de om?
Svenska Greenwashpriset 2015
Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringar till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash. Läs mer

Dela gärna vår kamp!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *