Greenwash, skog och Vrålkul framtid i Almedalen

Jordens Vänners deltagande under Almedalsveckan inleddes med  Vrålkul framtid den 30 juli med fokus på ekologisk hållbarhet – för barn och föräldrar för en hållbar framtid. Jordens Vänner deltog med en liten fotoutställningen ”Engagemang för alla – organisation för alla”. Utställningen är framtagen i samband med skriften Organisation för alla. Skriften och utställningen belyser vikten av inkludering och delaktighet hos ideella organisationer.

Den första juli arrangerade Jordens Vänner seminariet Skogen idag och i framtiden – ett globalt ansvar? Seminariet inleddes med en föreläsning om landgrabbing i Brasilien med Kenneth Hermele, som är sakkunnig och engagerad i internationell skogspolitik. Därefter följde en paneldebatt om den internationella och nationella utvecklingen inom skogsbruket idag, med paneldeltagarna Helena Leander (Mp), Sven Erik Hammar ordförande i Skogsägarna och Sverker Thoren (Fp).

Den första juli utsågs även pristagarna i Svenska Greenwashpriset 2014. Priset gick till Trafikverket och Förbifart Stockholm, med motiveringen:
”Trots att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet uppger Trafikverket det motsatta”.
Svenska Greenwashpriset delas ut till den aktör som försöker skapa en grön image men istället sysslar med miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet. Svenska Greenwashpriset utses genom en öppen omröstning på vår hemsida, där Trafikverket och Förbifart Stockholm fick 39 % av röster.

Läs mer Greenwashpriset och prisutdelningen.

Se fler bilder från Almedalsveckan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top