/Greenwashing / Tidigare vinnare Svenska Greenwashpriset
En växande skara
Varje år nominerar alla vi tillsammans greenwashare - för att sedan rösta tillsammans. Här är alla vinnare sen det första Svenska Greenwashpriset 2009.
Greenwashing / Tidigare vinnare Svenska Greenwashpriset

2023: Svenska regeringen

”Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons.”

Juryns motivering:

”2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts.

Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark. Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen.

Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.”

2022: Svenska Skogen

”I motsats till vad den här pr-kampanjen försöker hävda, så motverkar dagens skogsbruk klimatmålen.”

Juryns motivering:

”Pr-kampanjen Svenska Skogen (skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna), menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Modellen handlar till stor del om att skapa kalhyggen och monokulturer, vilket gör att arter dör ut i en rasande takt och raderar skogens viktiga funktion som kolförråd. I motsats till vad den här pr-kampanjen försöker hävda, så motverkar dagens skogsbruk klimatmålen. Svenska Skogen har under många år lagt mångmiljonbelopp på en kampanj som är ett skolexempel på greenwashing eftersom den påstår att ökat skogsbruk enligt rådande modell skulle vara klimatsmart. Dessa pengar hade istället kunnat användas till att ställa om skogsbruket till att bli klimatsmart på riktigt. Därför är Svenska Skogen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2022.”

2021: AP-fonderna

”…om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar”

Juryns motivering:

”För att de anstränger sig för att framstå som ’världsledande’ genom att hävda att de bidrar till omställning med den så kallade ägardialogen som både saknar transparens och möjlighet att påvisa de resultat som krävs. Förtroendet för det så kallade Etikrådet och AP-fondernas hållbarhetsarbete är förbrukat. Faktum är att om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar.”

2020: Sveaskog

”Vinstintressen går gång på gång före naturvård”

– Mikael Sundström

Mikael Sundström:

”Sveaskog anstränger sig för att framstå sig som skogsvårdare istället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn” .

2019: Preem

”Raffinaderiet i Lysekil skulle ha gjort Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen”

Juryns motivering:

”För den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil samtidigt som företaget hävdar att verksamhet bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer. I marknadsföring har det även lyft fram att deras tankstationer är laddade med “grön” talloljediesel. Raffinaderiet i Lysekil skulle ha gjort Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen och fördubblat företagets utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år.”