Svenska Greenwashpriset 2015 EcoEnergy

EcoEnergy Africa AB har nominerats till Greenwashpriset 2015 på grund av företagets biobränsleprojekt i Tanzania. EcoEnergy påstår att de har gjort fördjupade undersökningar och anlitat konsulter för att försäkra sig om schysta villkor för befolkningen som påverkas i projektet. Trots detta har de flesta av bönderna inte blivit tillfrågade om de vill stanna kvar på sin mark och ha fortsatt tillgång till vattnet i området.
Enligt EcoEnergy Africa AB kommer projektet att leda till bättre försörjningsmöjligheter bland befolkningen, men bland kritikerna har projektet betecknats som landgrabbing. EcoEnergy Africa AB har leasat över 20 000 hektar mark till projektets sockerodlingar som EcoEnergy kommer att ha användningsrätt till i 99 år.
Många av bönderna som finns kvar har blivit en del av ett orättvist program som drivs av EcoEnergy. Som en del av det här programmet kommer dessa bönder att satsa på sockerodlingar i framtiden och sälja sina skördar till EcoEnergy för ett fast pris. Det kommer också leda till att bönderna tvingas ta stora lån. Enligt EcoEnergys egna uppgifter kommer dessa lån ta minst sju år att betala tillbaka. Enligt information från ActionAid, som också driver en kampanj mot EcoEnergy Africa AB:s agerande i Tanzania, har flera av bönderna inte förstått inköps- och lånevillkoren som de nu är bundna till. Detta är väldigt intressant med tanke på att EcoEnergy på hemsidan påstår att företaget prioriterar sociala och ekologiska principer som försiktighetsprincipen, mänskliga rättigheter, rättvisa intressentdialoger som bjuder in alla i samhället och schysta arbetsvillkor.
EcoEnergy Africa AB är ett moderbolag till EcoEnergy Bagamoyo Ltd, ett privat företag i Tanzania som driver projektet. EcoEnergy Africa AB äger 93,5 % av Bagamoya Ltd. Tanzanian Petroleum Development Company (den tanzaniska staten) äger 5 % av bolaget. Resten ägs av ett finansinstitut som tillhör tre affärsmän. Mannen som står bakom företaget har tidigare förknippats med ett annat greenwashanklagat företag – SEKAB.

Källor

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/stopecoenergy.pdf
http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Tanzania_-_Sustainable_and_Inclusive_Investments.pdf
http://www.ecoenergy.co.tz/sustainability/environmental-development/
http://www.ecoenergy.co.tz/get-to-know-us/code-of-conduct/

Svenska Greenwashpriset 2015

Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringar till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash. Läs mer.

1 reaktion på ”Svenska Greenwashpriset 2015 EcoEnergy”

  1. Syftet med Svenska Greenwashpriset är inte att smutskasta företag, organisationer eller makthavare utan att lyfta upp att kommunikationen ska motsvara det man också levererar. Cecilia Malmström är inte nominerad som privatperson utan i sin roll som en av EU:s mäktigaste makthavare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top