Svenska Greenwashpriset 2015

Nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015 är Body Shop, Cecilia Malmström för TTIP, EcoEnergy, Forest Stewardship Council och Rikshem. Rösta på och läs mer om årets nominerade nedan (du kan bara rösta en gång)! Priset kommer att delas ut under Almedalsveckan till den nominerade med flest röster.
Jordens Vänner delar årligen ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma och kräva förändring av de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringsförslag till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash.
 
2015-07-01 UPPDATERING: Röstningen är nu avslutad och vinnaren kan du läsa om här.
 
Läs mer om årets nominerade
Body Shop
Kosmetik- och hygienproduktkedjan Body Shop är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015. Body Shop har en etiskt och miljömässigt positiv framtoning och image och hävdar att de använder sig av försiktighetsprincipen i sitt val av kemikalier. Läser man lite noggrannare på innehållsförteckningarna visar det sig dock snabbt att miljötveksamma ämnen är vanliga i deras produkter, exempelvis sannolikt hormonstörande parabener som förbjuds inom många miljömärkningar. I sortimentet finns även en stor avsaknad av ekologiskt märkta råvaror eller certifierade produkter vilket innebär att de inte kontrolleras av externa parter. Vi ser att det är dags för Body Shop att höja kraven på sig själva i takt med att lagstiftningen blir hårdare för att de ska leva upp till sin egen image om extra hänsyn till djur och natur. Läs mer
Cecilia Malmström och TTIP
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är nominerad till Svenska Greenwashpriset 2015 då hon framhåller handelsavtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som något positivt för konsumenter och miljö när avtalet i själva verket är ett allvarligt hot mot hälsa, miljö och djurskydd. Läs mer
EcoEnergy
EcoEnergy Africa AB har nominerats till Svenska Greenwashpriset 2015 på grund av företagets biobränsleprojekt i Tanzania. EcoEnergy påstår att de har gjort fördjupade undersökningar och anlitat konsulter för att försäkra sig om schysta villkor för befolkningen som påverkas i projektet. Trots detta har de flesta av bönderna inte blivit tillfrågade om de vill stanna kvar på sin mark och ha fortsatt tillgång till vattnet i området. Läs mer

FSC Sverige (Forest Stewardship Council)
FSC:s märkning av skogsprodukter framstår som ett hållbarhetsmärke medan organisationen, mot sina egna regler, konsekvent ger dispens för användning av gifter i skogsbruket. Än värre är att destruktivt kalhygge tillåts och framställs som en hållbar metod. Certifieringen har visat sig vara svag och innebär i princip att inga åtgärder vidtas när certifierade skogsbrukare bryter mot överenskommelsen. Märkningen upprätthåller en idé om att kalhyggesbruket i kombination med små skyddade områden kan vara ett hållbart system för Sveriges skogar i framtiden. Att använda certifiering som inte betyder något är ett typiskt greenwashknep. Läs mer.
Rikshem AB
Rikshem AB nomineras för deras renovering av miljonprogramsområdet Gränby i Uppsala, det så kallade Gröna Gränby. Genom att i renoveringen riva ut fungerande köksinredning i stället för att renovera dem går de emot sin egen miljöpolicy. De använder sig också av ett språk som antyder stora miljösatsningar trots att de knappt når upp till uppsatta statliga mål. Läs mer
Läs mer
Mer information om greenwash och tidigare pristagare 2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm, 2013: AP-fonderna, 2012: Stora Enso, 2011: Maud Olofsson och 2010: Andreas Carlgren.
Läs även mer om greenwash i vår rapport Greenwash – grönmålning av svarta miljösamveten
Kontaktperson
Sofia Hedström
E-post: sofia.hedstrom(a)jordensvanner.se
 
 

Dela gärna vår kamp!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *