Din röst avgör vem som vinner Svenska Greenwashpriset 2021!

Svenska Greenwashpriset syftar till att uppmärksamma fall och aktörer som “greenwashar”, eller grönmålar på svenska. Sedan 2009 har priset bland annat delats ut till Preem, Sveaskog och Miljöpartiet. ”Greenwashing”, ”grönmålning” eller ”gröntvättning” har inga lagstadgade definitioner. Det handlar om uttryck som växt fram och fått sin definition genom debatter och medial rapportering. Uttrycket “greenwash” används globalt och betyder: att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är och/eller att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön.

Så ge din röst på det alternativ du tycker ska tilldelas Greenwashpriset 2021. Omröstningen pågår till kl 12:00 den 6/10 2021, samma dag som priset utdelas. Du får bara rösta en gång.

Läs mer om kandidaterna   Bli medlem

Omröstningen är avslutad

Välj ett av följande alternativ:

Jag vill veta mer!

Ja tack, jag vill förstås gärna få info om Greenwashpriset och annat viktigt. Så glöm inte mig nästa gång ni berättar om vad ni gör!

Läs mer om kandidaterna

kandidat-1

Alt 1:

AP-Fonderna

Våra statliga AP-fonder investerar totalt 2000 miljarder för att trygga vår pension och framhåller sig som ledande inom hållbara investeringar. Men hur tryggt och hållbart är det när investeringar går till fossiljättar som eldar på klimatkrisen samt företag som bidrar till skövling av regnskog och kränker mänskliga rättigheter? Fonderna nomineras för att de fortsätter denna vilseledande kommunikation och ohållbara investeringar. Detta trots att över hälften av Sveriges medborgare vill att deras pensionspengar inte ska investeras i fossil verksamhet och därmed bidra till klimatkrisen (Kantar Sifo).

Läs hela motiveringen här

kandidat-2

Alt 2:

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige har sedan 2015 arbetat hårt med att framföra “business as usual” som en lösning på klimatkrisen. Man förminskar omställningen genom att gå hand i hand med den svenska skogsindustrin och peka på ett ohållbart uttag av biomassa som lösningen på klimatfrågan. Fossilfritt Sverige är nominerade för deras bidrag att greenwasha dels regeringens klimatpolitik, och dels svenska företags miljö- och klimatskadliga verksamheter genom att förenkla problemen och komma med “lösningar” som skapar negativa effekter såväl som förlita sig på tekniska lösningar som ännu inte finns.

Läs hela motiveringen här

kandidat-3

Alt 3:

Kampanjen Den Svenska Gruvan

Kampanjen "Den Svenska Gruvan" menar att metaller och mineraler är den enda vägen för fossilfrihet och för att "göra våra moderna liv möjliga och hållbara". Det finns dock inga miljövänliga gruvor. Gruvnäringen är snarare en mycket miljöskadlig och avfallsintensiv verksamhet som skapar stor negativa påverkan på sjöar och vattendrag såväl som på den biologiska mångfalden och människors livsvillkor - främst samernas. Den Svenska Gruvan nomineras för sin förskönande bild av gruvnäringens roll i klimatomställning men undviker helt att nämna att en hållbar omställning även inkluderar miljö och mänskliga rättigheter.

Läs hela motiveringen här

Läs mer om priset   Se tidigare vinnare

Scroll to Top