Gruvplanerna i Gállok: hotar mänskliga rättigheter och strider mot Sveriges omställningsmål

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-19 15:15 CET

I slutet av förra året uttalade sig den nybildade regeringen om att de så snart som möjligt vill ta beslut gällande en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. Jordens Vänner menar att regeringens positiva inställning till projektet strider mot Sveriges ambitioner om att värna miljö och mänskliga rättigheter.

– Gruvan skulle innebära att samernas rättighet att vara med och fatta beslut om sina livsmiljöer återigen kränks. Detta är ännu ett projekt som visar att Sveriges regering sätter kortsiktiga vinstintressen framför en långsiktigt hållbar framtid, säger Nastaran Zargari, ordförande i Jordens Vänner.

Processen har pågått sedan 2013 då prospektering för brytning av järnmalm påbörjades i Gállok, vilket ledde till en stor debatt i och med de kraftiga protester som då genomfördes. Därefter har ärendet legat på is i omgångar, och hamnade för fyra år sedan på regeringens bord. 

Regeringen säger att de i beslutet väger miljöriskerna (bland annat närheten till Världsarvet Laponia och den viktiga dricksvattentäkten Lule älv) och det faktum att Jåhkågasska och Sirges samebyar bedriver rennäring på platsen, mot chans till jobb och vinster i näringsliv. I samband med besked om det nära förestående beslutet uttalade sig näringsminister Kar-Petter Thorwaldsson om att man “älskar gruvor i Socialdemokraterna”, något som väckte stor uppmärksamhet i opinionen. 

Argumenten mot gruvan är dock många och starka. Bland annat har UNESCO uttalat sig om att gruvan kan få medelstor negativ påverkan till stor negativ påverkan för världsarvet Laponia. Dessutom är löften om nya jobb ytterst tveksamma, både med tanke på gruvbranschens automatisering och att det brittiska företag som planerar för gruvan – Beowulf Mining – kan välja att anställa personal från Storbritannien. Sveriges minerallag skrevs för trettio år sedan när landets ekonomi var svag, och är den mest generösa i världen, med en skatt på 0,2 procent. Något som kan innebära att intäkterna från en potentiell gruva inte kommer regionen till del. 

– Jordens Vänner kräver en ändring av den svenska minerallagen, att Sverige undertecknar ILO 169 och att Gállok permanent fredas från exploatering. Tillsammans med samerna och lokalbefolkningen kommer vi att fortsätta kampen mot gruvplanerna, säger Nastaran Zargari.


Presskontakt: Lovis Aaröe, kommunikatör, lovis@jordensvanner.se.

Scroll to Top