Hallå där Eddie Olsson och Ylva Eklöf…

eddie-156x250 10.53.08…som är två av medlemmarna ute på turné för Rättvis omställning under oktober och november på sammanlagt 13 orter.

 
 
 
 
 

  
Varför är ni ute på turné?
Eddie: Vi är ute för att nätverka och föra ut de olika omställnings- och rättvisefrågorna vi jobbar för. Vi berättar om Naturbruk och om det nya miljonprogrammet som är en uppsättning förslag för att få människor att vilja återbefolka landsbygden. Vi talar om snedfördelningen i samhället när det gäller vem som orsakar utsläpp. Rika släpper ut mer, men miljökonsekvenserna slår hårdare mot fattiga.
Ylva: På små orter kan vi hjälpa olika människor och grupper att komma samman och hitta varandra. På större orter kan vi få in sammanhang och systemkritik.
Och nätverkandet, hur har det gått?
Eddie: Vi har knutit an till lokala intitiativ och grupper som är intresserade av och jobbar med de här frågorna: lokala omställningsgrupper, i Stockholm var det förortsorganisationen Megafonen och vi har samarbetat mycket med Studiefrämjandet. Det vi kan bidra med är vår kunskap om politik och solidaritet, medan andra bidrar med andra delar. Det har varit riktigt bra diskussioner även om man alltid vill att det ska komma mer folk.
Ylva: Mötena har varit det mest intressanta. I Göteborg deltog ”Staden vi vill ha”, Fryshuset och flera andra projekt och deltagare. Bland annat en växtförädlare från Irak som fortsatt med sitt arbete efter han kom till Sverige.
 Ylva kan du utveckla vad du menar med systemkritik?
Ylva: Allt beror på vilka glasögon man tar på sig. I stället för att titta på varje fråga för sig så gäller det att se hur många frågor hänger ihop i ett system och att hela systemet kan behöva ändras. Till slut landar man i en kritik av hur demokratin fungerar och hur hela det kapitalistiska systemet verkar. Jag vill att vi fokuserar på industri och politik snarare än på gemene mans enskilda miljöbeteende. En ensam människa kan inte rädda klimatet genom sitt eget beteende, men kanske kan en enda människa hjälpa till att rädda klimatet genom att bli aktivist.
Rättvis omställningsturnén kan sägas vara en förturné inför Global Rättvisa Nu som drar igång en riksturné i april för att lyfta miljö- och rättvisefrågor till kommande års val. Fortsatta programmet hittar du på hemsidan: https://www.jordensvanner.se/2013/pressmeddelande-jordens-vanner-pa-turne-stall-om-sverige-for-global-rattvisa
Rapporter från turnéstoppen hittar du på bloggen blogg.jordensvanner.se/
Emil Schön
 
 
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top