Hållbart skogsbruk i Alingsås 27 september

Välkommen till Jordens Vänners skogsseminarium där praktik och teori varvas. Ett varsamt brukande utan att förbruka och utan att ge avkall på ekonomisk lönsamhet står i centrum.
Peter Lohmander, professor i skoglig ekonomi, och Carl-Gustaf Lundgren från Jordens Vänner (Jordens Vänner) håller i programmet som är upplagt med både föreläsning, praktik och dialog. Carl-Gustaf Lundgren är verksam som projektansvarig för skogsprojekt som rekommenderar hållbart skogsbruk som ett avgörande verktyg för att nå miljömålet Levande skogar.
Kombinationen hållbart skogsbruk och god ekonomi kommer att visas både i teori och i praktik under dagen. Seminariet vänder sig till alla som vill vara delaktiga i utvecklingen av ett uthålligt skogsbruk, lokalt, nationellt och internationellt.
Seminariet äger rum på Ödenäs församlingshem och i skogarna i 15 km utanför Alingsås. Bra kommunikationer med tåg till Alingsås och buss därifrån till Ödenäs. Se www.vasttrafik.se
Program
10.00-10.45
Fika. Carl-Gustaf Lundgren beskriver motiven bakom behovet av en nödvändig  förändring av det nuvarande hyggesbruket. Miljöhänsyn och hållbart skogsbruk.
11.00-12.00
Redovisar Peter Lohmander motiven bakom nyttan med hållbart skogsbruk.
12.00-13.00
Lunch
13.15-15.30
Hållbart skogsbruk i praktiken. Lämplig klädsel.
Avgift inkl. fika och lunch: 200 kr
Begränsat antal platser!
Anmälan direkt till Karin Gustavsson Studiefrämjandet Alingsås  0322-935 76 eller karin.gustavsson@studieframjandet.se

1 reaktion på ”Hållbart skogsbruk i Alingsås 27 september”

 1. Seminarium om kontinuerligt skogsbruk
  Föredragning av Peter Lohmander
  http://www.Lohmander.com
  http://www.lohmander.com/Information/Ref.htm
  Peter@Lohmander.com
  Bakgrund:
  Här nedan kan man hitta mer information om detta ämne och även direkt ladda ner ett antal artiklar och presentationer.
  Lohmander, P., Miljövänligt skogsbruk är lönsamt!, ALMEDALSVECKAN, Visby, Sweden, 2013
  Seminarium arrangerat av Jordens Vänner, http://www.Lohmander.com/PLADSUM2013.pdf
  http://www.Lohmander.com/PLADSUM2013.doc, http://www.Lohmander.com/PLAlme13.pdf
  http://www.Lohmander.com/PLAlme13.ppt
  Lohmander, P., The economics of forest management under risk, Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Forest Economics, Report 79, 1987 (Doctoral dissertation) (Doktorsavhandling), 311p
  Lohmander, P., Continuous extraction under risk, SYSTEMS ANALYSIS – MODELLING – SIMULATION, Vol. 5, No. 2, 131-151, 1988
  http://www.Lohmander.com/PL_SAMS_5_2_1988.pdf
  Lohmander, P., A quantitative adaptive optimization model for resource harvesting in a stochastic environment, SYSTEMS ANALYSIS – MODELLING – SIMULATION, Vol. 7, No. 1, 29-49, 1990
  http://www.Lohmander.com/PL_SAMS_7_1_1990.pdf
  Lohmander, P., Adaptive Optimization of Forest Management in a Stochastic World, in Weintraub A. et al (Editors), Handbook of Operations Research in Natural Resources, Springer, Springer Science, International Series in Operations Research and Management Science, New York, USA, pp 525-544, 2007, http://www.amazon.ca/gp/reader/0387718141/ref=sib_dp_pt/701-0734992-1741115#reader-link
  Lohmander, P., Mohammadi, S., Optimal Continuous Cover Forest Management in an Uneven-Aged Forest in the North of Iran, Journal of Applied Sciences 8(11), 2008, http://ansijournals.com/jas/2008/1995-2007.pdf , http://www.Lohmander.com/LoMoOCC.pdf
  Segerstedt, R., (Interview with Peter Lohmander and Erik Sollander), Kurvan som stoppar kalhyggesfritt, Skogsland Nr 9, 24 February, 2012, (samt ytterligare kommentarer (sid 6-8) av Peter Lohmander 120224), http://www.Lohmander.com/PLSkogsland120224.pdf
  Kjellin, P., (Interview with Peter Lohmander), Professor: Hyggesfritt är visst lönsamt, Skogsland, 120529, http://www.Lohmander.com/PLSL120529.pdf
  Lohmander, P., Södras slutsatser strider mot aktuella forskningsresultat, SKOGSLAND Debatt, Nr 28, 2012 (120706), http://www.Lohmander.com/PLSL120706.pdf
  Lohmander, P., Prestige motverkar miljö och ekonomi i skogen, VK, Vasterbottenskuriren Debatt, 120817, http://www.Lohmander.com/PLVK120817.pdf
  Lohmander, P., Slopas paragraf 10 blir hyggesfritt lönsamt, VK, Vasterbottenskuriren Debatt, 120828, http://www.Lohmander.com/PLVK120828.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top