Handelsförhandlingarna mellan EU och USA skjuts upp

Handelsförhandlingarna mellan EU och USA, som skulle ha startat i Bryssel idag, har skjutits upp. Förseningen av förhandlingarna måste utnyttjas för att kunna hantera de möjliga risker en överenskommelse utgör för människor och miljö, säger Friends of the Earth Europe.
 
 

 
Förhandlingarna sköts upp på fredags kväll när det meddelades att de amerikanska representanterna inte skulle resa till Europa på grund av stängningen av delar av den amerikanska administrationen.
Friends of the Earth Europe är mycket oroade över de risker EUs och USAs affärförhandlingar kan leda till för miljö-, social- och konsumentstandarder och skydd. De uppmanar förhandlarna till att använda denna försening som betänketid för att se till att intressen hos människor och miljö prioriteras framför affärsintressen.
Många företag driver redan på förhandlingarna för att skapa en uppgörelse som tjänar deras privata intressen, till exempel mot åtgärder för att förhindra import av smutsig oljesand från USA och Kanada till Europa, och mot EUs livsmedelsskyddsåtgärder som gör det svårare för amerikanska företag att exportera genmanipulerade grödor.
Magda Stoczkiewicz, chef för Friends of the Earth Europe säger: “Beslutsfattare på båda sidor av Atlanten har nu extra betänketid och de måste inse att en affärsuppgörelse mellan EU och USA bara kan hjälpa oss att komma ut ur ekonomi- och klimatkrisen om den görs med människors och planetens intressen i centrum.
Stora företag kommer utan tvekan att använda denna försening till att driva på för svagare normer, särskilt i frågor som rör livsmedel, jordbruk, kemikalier och energi. Vår hälsa och säkerhet får inte bytas bort för ett avtal som till största delen kommer att gagna storföretag eller begränsa staters förmåga att reglera.”
Friends of the Earth Europe insisterar på att företag och investerare, som en del av affären, inte bör få för stora rättigheter att lagligt bestrida demokratiskt antagna åtgärder. Partnerskap bör bara avtalas om det leder till högre krav på miljö-, säkerhet- och konsumentskydd, och om regeringarnas förmåga att skapa nya lagstiftningar inte blir svagare.
Friends of the Earth Europe är också bekymrad över den brist på insyn som har varit hittills i förhandlingarna och kräver att allmänheten får tillgång till förhandlingsdokumenten.
 
Översättning: Madeleine Sturelind
Läs originalartikeln på Friends of the Earth Europes hemsida

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top