EUs lyckade projekt hjälper både miljön och människor.

Friends of the Earth Europe, WWF och CEE Bankwatch Network har tillsammans sammanställt några av de senaste projekt som EU har gjort för miljön. Projekten har haft olika syften, men de har allihop bidragit till en bättre miljö och bättre förutsättningar för det område där de har genomförts.
 
 
 

 
Förnybara energikällor fick bort arbetslösheten.
Genom att kombinera förnybar energi från vind, sol och biomassa har byn Feldheim i Tyskland under de senaste fem åren blivit helt energioberoende. Byn med 145 invånare var tidigare drabbad av en 30 procent hög arbetslöshet. Genom projektet har arbetslösheten nu sänkts till noll procent och invånarna har även fått en 10-20 procent billigare elräkning än tidigare.
 
Elcyklar leder till en bättre stadsmiljö
Staden Agueda i Portugal har i ett pilotprojekt mellan juli 2010 till februari 2011 uppmuntrat sina 50.000 invånare att transportera sig med cykel. Tio elcyklar köptes in till ett offentligt elcykelcenter som en del av Aguendas beslut att minska sina koldioxidutsläpp med en tredjedel till år 2020. Under sex månader färdades elcyklarna tillsammans 13 000 kilometer vilket innebar en besparing på två ton koldioxid. Projektet har dessutom bidragit till renare luft och en tystare stadsmiljö. Det är nu beslutat att projektet ska fortsätta och utökas med fler cyklar.
 
Avfall blir till ström
I Barcelona, Spanien, produceras varje år 400 000 ton avfall. Mellan 30 till 40 procent av detta avfall är organiskt och kan därför återvinnas och bli till biogas. Genom att bygga avfallsanläggningen Besos Eco Park 3 har Barcelona minskat sopberget och samtidigt fått en anläggning som kan generera 22 GWh ström per år. Hälften av denna ström driver avfallsanläggningen och resten används till medborgarnas vardagsbruk. Det avfall som inte kan bli biogas skickas till återvinning.
Anläggningen har utformats för att även minska sin egen miljöpåverkan. Värme fångas upp och används till ytterligare energiproduktion, ett reningsverk fångar upp organiskt material i vattnet och ny teknik för avgassystem minimerar lukt, avgaser och kemiska utsläpp.
 
Länder samarbetar för att minska övergödningen i Östersjön
För att bekämpa problemet med övergödning i Östersjön har hundra pilotgårdar under tre år arbetat för att minska mängden konstgjorda näringsämnen i havet.  Pilotgårdarna och de länder de befinner sig i testar tillsammans vilka tekniker som bäst fungerar för att stoppa övergödningen. Bland annat har några gårdar testat sensorbaserad teknik på sina traktorer. Denna teknik känner av hur mycket fosfor och kväve som behövs i marken och genom detta minskat övergödningen på sina åkrar. Genom att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter har projektet visat att genom att sammarbeta kan länder minska miljöproblemen.
 
Gå in på wellspent.eu för att läsa om fler av EUs projekt som har förbättrat miljön.
Text och foto: Madeleine Sturelind

1 reaktion på ”EUs lyckade projekt hjälper både miljön och människor.”

  1. Pingback: Nya artiklar på Miljötidningen | Madeleines Studio

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top