Helgkurs med Via Campesina Stödgrupp

Vill du ha makt att påverka?

Via Campesinas stödgrupp anordnar i höst en tredagarskurs som erbjuder konkreta verktyg för dig som är aktiv inom miljö- och rättviserörelsen. Kursen äger rum på Lindsbergs Kursgård, Falun, 26 – 29 oktober. Anmäl dig på www.viacampesina.se.

Kunskap

Sverige har lägst självförsörjningsgrad i hela EU. Vi måste producera mer mat för att stå emot komande kriser. Småbrukare runt om i världen kämpar för att återta makten över maten och naturbruket i Sverige och världen.

Retorik

Vikten av att kunna bemöta argument, hålla bra föredrag och tal är stor. Vi får konkreta verktyg genom kursen.

Opinionsbildning

Att skriva insändare, debattartiklar och reportage är bara några sätt att nå ut med ett budskap till en bredare massa. Vi går igenom grundläggande verktyg för att förbättra vårt skrivande.
Via Campesina är ett internationellt småbrukarnätverk som representerar 200 miljoner småbrukare i 70 länder världen över.NOrdBruk är den svenska delen av nätverket och arbetar med jord- och skogsbruksfrågor både lokalt och globalt. Hållbart skogsbruk, kritik mot biobränslen, energianalyser på jordbruket, förändring av EU-politiken, samt bevarande av strandskydd är några konkreta exempel.
Via Campesina är en av världens största folkrörelser men är ännu inte så stora i Sverige, därför har vi startat en stödgrupp för NordBruk som är den svenska delen av Via Campesina.
Kursen äger rum på Lindsbergs Kursgård, Falun, 26 – 28 oktober.

Självkostnadspris: 350 kr

Sätt in till Kursgården Lindsberg BG 8166-1 eller PG 973 315 685-6. Märk Via Campesina + ditt namn senast den 21 oktober.

För frågor: Lisa Persson 073-646 86 55 / lisaingersdotterpersson@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top