Höstbudgeten ett verkligt test för regeringen

Texten är även publicerad i Dagens Arena 2015-08-21.
Ompröva vägprojekt, höj bensinpriset, inför kilometerskatt och satsa på järnvägen och energieffektivitet i miljonprogrammen. Höstbudgeten bjuder på en historisk chans, skriver ordförande Ellie Cijvat.
Höstens budget är ett verkligt test för den rödgröna regeringens klimatpolitik. Medan decemberöverenskommelsen ännu håller och med några år kvar till nästa val har regeringen en historisk chans att ta beslut om en rättvis klimatomställning.
Klimatet är en ödesfråga för Sverige och världen. Påven engagerar sig, Obama lyfter frågan och rörelser över hela världen mobiliserar inför toppmötet i Paris – det finns en ny kraft i klimatfrågan.
Efter åtta förlorade år för klimatpolitiken är det nu dags för den första rödgröna budgeten. En rättvis klimatbudget skulle skapa många gröna jobb och sätta Sverige på kartan som ett modernt industriland.
Det finns klimatpositiva trender som regeringen liksom flera allianspartier skulle kunna haka på:
* Intresset för cykling ökar. Många europeiska städer moderniseras nu snabbt med cykel, gångtrafik och modern kollektivtrafik. Bilpooler, spårvagnar, ny tunnelbana är högaktuella lösningar.
* Många fler pendlar med tåg i dag än för 20 år sedan. Detta trots att tågen ibland står stilla på grund av trängsel på spåren, signalfel och eftersatt underhåll.
* Intresset för solenergi ökar samtidigt som tekniken blir bättre och priserna sjunker.
* Upprustningen av miljonprogram och nybyggen kan ske med tydlig klimatprofil men behöver samtidigt stöd så att inte hyrorna chockhöjs och segregationen tilltar.
Det behövs både morötter och piskor i klimatpolitiken men våra politiker är livrädda att föreslå piskorna. Just därför är årets budget så viktig. Tydliga klimatskatteförslag nu kan användas för investeringar som ger resultat redan innan nästa val. Att föreslå dessa i samband med nästa val blir svårare.
Det finns också en risk att decemberöverenskommelsen spricker. Det skulle kunna innebära att Sverigedemokraterna fick inflytande över klimatpolitiken. Då blir det varken piskor eller morötter och Sverige halkar definitivt efter i det internationella klimat och förnyelsearbetet.
Detta anser Jordens vänner borde ingå i en rödgrön budget:
Snabba bekväma tåg till rimliga priser i hela Sverige. Tågbanor för hastigheter på 250 kilometer i timmen ska finnas både mellan storstäderna och till regionerna. Låt inte viktiga planer på höghastighetståg år 2030 hindra omedelbara upprustningar i hela landet.
En kraftig höjning av bensinpriset med full kompensation för glesbygden. Kilometerskatt för lastbilar. Sänkt banavgift för godståg.
Inför flygskatt för inrikesflyg och för europeiskt lågprisflyg.
Stor satsning på cykelbanor i hela landet. Ta gatuutrymme från biltrafiken. Avbryt alla nya stora vägbyggen inklusive Förbifart Stockholm.
Utökat stöd för att installera solenergi och energieffektivitet i alla nybyggen och i upprustningen av miljonprogrammen.
Klimatfrågan erbjuder ett viktigt tillfälle att ställa om vårt samhälle både till att minska utsläppen och att inkludera både land och stad i omställningen. Vi hoppas att regeringen tar viktiga steg mot ett ekologiskt och socialt hållbart Sverige.
Ellie Cijvat, ordförande Jordens vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top