Hur överkonsumtion och intensiv köttproduktion förstör planeten

Intensiv kött-och mjölkproduktionen får allt mer förödande konsekvenser för samhället och miljön, enligt en ny “Meat Atlas”, Kött Atlas publicerad idag av Jordens vänner Europa och Heinrich Boell Foundation.


Vårt sätt att producera och konsumera kött och mejeriprodukter behöver ett radikalt nytänkande. Vår industrialiserade produktionssystem är ohållbara, enligt rapporten, eftersom det är beroende av knappa mark -och vattenresurser, och överför dolda kostnader till konsumenten. Inskränkningar i företagens kontroll över maten måste genomföras, för att minska påverkan på samhället och miljön.
The Meat Atlas syftar till att katalysera debatten om behovet av bättre, säkrare och mer hållbara livsmedel och ekologiskt jordbruk och förespråkar tydliga individuella och politiska lösningar.
Adrian Bebb, senior food, agriculture and biodiversity campaigner för Jordens Vänner Europa säger: “Våra matvanor är inte längre en privatsak. Varje gång vi äter gör vi ett politiskt val och vårt val får konsekvenser på människors liv runt om i världen, på miljön, den biologiska mångfalden och på klimatet. Enorma mängder resurser går in i maten på våra tallrikar. Hållbara alternativ finns till den dominerande destruktiva, företag kontrollerad och intensiva globala systemet för att producera och konsumera kött.”
I rapporten beskrivs effekterna av intensiva kött-och mjölkproduktion på användningen av vatten och mark. Världen jordbruk förbrukar 70 % av tillgängligt sötvatten och en tredjedel av vattnet går till djuruppfödning. Den allt intensivare boskapssektorn är också en av största konsumenterna av mark och ätbara grödor, med mer än 40 % av den årliga produktionen av vete, råg, havre och majs som används som djurfoder, och med en tredjedel av världens 14 miljarder hektar odlad mark används för att odla den.

För att producera ett kilo nötkött kräver 15 500 liter vatten – samma belopp som krävs för att producera 12 kilo vete eller 118 kilo morötter. För att göra en hamburgare kräver mer än 3,5 kvadratmeter mark.
Barbara Unmüßig, VD Heinrich Boell Foundation: “Intensive köttproduktionen är inte bara tortyr för djur. Det förstör även miljön, och stora andelar av de råvaror som vi importerar från södra halvklotet som djurfoder. Efter Kina är Europa största importör av soja. Argentina och Brasilien är dramatiskt öka sin sojaodling och den produktion går nästan uteslutande till de djur som vi slaktar. Den ökande köttkonsumtionen tvingar upp markpriserna. Det får förödande konsekvenser: nästan en tredjedel av världens land används för att odla djurfoder. Samtidigt som småbrukare förlorar sin mark och sina försörjningsmöjligheter att schnitzel på våra tallrikar äventyrar livsmedelsförsörjningen för många människor i det globala Syd .”
Rapporten varnar också för att handelsförhandlingarna mellan EU och USA riskerar driva på sänkta mat- och jordbruksstandarder på båda sidor av Atlanten. Stora mat-och bioteknikföretag vill häva EU:s begränsningar av genetiskt modifierade (GMO) livsmedel och djurfoder, och även bestrider konsumentupplysande märkning av produkter. De vill också undergräva EU: s ”försiktighetsprincipen” som fastställer standarder för livsmedelssäkerhet, och har som mål att ytterligare globalisera och industrialisera köttindustrin.

Det finns lösningar, och organisationerna uppmanar lagstiftarna att reformera boskapssektorn. The Sustainable Food Communication, som kommer att lanseras av Europeiska kommissionen under våren 2014, bör behandla frågor kring vår kost och betona den grundläggande rätten till en näringsrik kost baserad på säsongsbetonade och lokala livsmedel, som odlas på ett hållbart sätt, respekterar den kulturella mångfalden, och innefattar en mindre dagligt intag av kött av god kvalité, enligt organisationerna.

Läs mer:
Engelska originaltext Jordens Vänner Europa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top