Idag publicerades den första delen av IPCCs klimatrapport

Den senaste rapporten från IPCC publicerades 2007 och sedan dess har forskare och experter från hela världen arbetat för att sammanställa den nya rapport som idag publicerades under ett möte i Stockholm. Enligt IPCC sker det klimatförändringar och människan är orsaken till dem.
 
 
 

I den nya rapporten kan IPCC konfirmera att det sker klimatförändringar och att människan är orsaken till dem. Temperaturen i världen stiger och särskilt ökar temperaturen över landmassor. Det bästa scenariot, om utsläppen minskar drastiskt, är en höjning av temperaturen på mellan 0,3 – 1,7 grader. Om utsläppen inte minskar kommer temperaturen att år 2100 ha ökat med mellan 2,6 – 4,8 grader.
Rapporten bekräftar även att isen i Arktis har halverats och att också Grönlands is krymper. Till detta har havet försurats och havsnivån kommer att öka ytterligare.
IPCC säger tydligt att även om den globala uppvärmningen på den senaste tiden har gått långsammare än väntat har de senaste trettio åren varit de varmaste sedan 1850. Anledningen till att temperaturen tycks öka långsammare har fått flera förklaringar. En av dessa är att mer av temperaturökningen tas upp av oceanerna vilket kan vara en av anledningarna till den snabba glaciäravsmältningen.
 
Text och foto: Madeleine Sturelind

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top