Det tog lång tid innan folk vågade flytta in i sina hus igen från de tält de bott i av rädsla för nya jordbävningar, många människor har till och med flyttat därifrån.

Under några dagar i mars fick vi möjlighet att besöka några av de samhällen där Altrópico har projekt. Främst fick vi inblick i arbetet rörande tillgången till rent vatten genom så kallade ”agua potables” men också rörande projektet för ”baños secos”, det vill säga torrdass. Vi besökte tre samhällen; Palma Real, Piedra och San Salvador. I de två förstnämnda bor afroecuatorianer, mestiser och urfolk. San Salvador är ett Chachi-samhälle, en ursprungsnationalitet med eget språk, kultur och samhällssystem vilka främst är bosatta i Esmeraldas.

Foto: Elin Carlsson. Möte rörande implementeringen av det nya vattensystemet i Piedra, Muisne.

Projekten i de olika samhällena har kommit olika långt; i Palma Real finns sedan snart ett år tillbaka ett befintligt system som förser folket med rent grundvatten, här ska systemet förbättras genom att de olika hushållen ska få vatten draget in i huset istället för att som nu dela kran med grannhushållet. I Piedra ska ett nytt vattensystem installeras, vilket innebär att de som bor där snart inte kommer behöva hämta vatten från den kontaminerade floden eller vara beroende av regn för vattenförsörjningen. I San Salvador finns ett befintligt vattensystem men den brunn som borrades har dessvärre torkat ut till följd av att samhället bestämde sig för att avverka träd i området intill brunnen. Nu ska en ny brunn borras med Altrópicos stöd. Här ska även nya ”baños secos” installeras.

Altrópico arbetar framförallt med att stärka de olika samhällena att utföra arbetet själva till skillnad från hur biståndsarbete ofta utfördes på 90-talet. Detta gör man bland annat genom att utbilda folket i samhällena i hur de bygger upp och underhåller vattensystemen och torrdassen.

För oss var det en spännande och på många sätt ovärderlig upplevelse att få besöka dessa samhällen samt delta i uppstartningsprocessen av det nya vattenprojektet i Piedra. Det var en fin upplevelse att se hur samhället gick samman – män, kvinnor och barn, för att implementera det nya vattensystemet.

Tanja Shokari, Ingel Hirv & Elin Carlsson