Importen ökar Sveriges utsläpp med 70 procent

Om man räknar med importen är de svenska koldioxidutsläppen 70 procent högre. Det visar en norsk forskningsrapport som Svenska Dagbladet återger.
Enligt de officiella svenska siffrorna minskade Sveriges utsläpp av koldioxid med 17 procent mellan 1990 och 2008. 2008 låg utsläppen på 48 miljoner ton årligen. Men om importen av varor till Sverige räknas med stiger utsläppen till 80 miljoner ton. Det visar en undersökning från norska klimatforskningsinstitutet Cicero.
I själva verket stiger de svenska utsläppen i takt med den ekonomiska tillväxten, men det döljs i det faktum att mycket av produktionen flyttat utomlands.
– Sverige är duktigt på att städa sin egen bakgård, men i själva verket har man bara slängt över skräpet till grannen, som inte är lika ordningsam, säger en av rapportförfattarna, Glen Peters, vid Cicero till Svenska Dagbladet.
Enligt studien har utsläppen från varor som produceras i fattiga länder och som exporteras till i-länder fyrdubblats sedan 1990. Hela 16 miljarder ton koldioxidutsläpp har på detta sätt dumpats på fattigare länders konton. I studien ingår 113 länder.
Jordens vänner har länge drivit frågan om att ytterligare ett miljömål bör läggas till de 16 officiella: Svensk miljöpåverkan i andra länder. Friends of the Earth Europe kräver att EU kartlägger hela unionens import av naturresurser och därmed även gör ett bokslut över hur stora koldioxidutsläpp som Unionen importerar.
Emil Schön
Läs artikeln i SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/import-doljer-co2-utslapp_6371804.svd

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top