Inför EU-valet

Datum på gång inför EU valet 2019

19 maj: Aktionsdag för the Europe We Want. Stockholm, Göteborg, Malmö. Kanske också i din stad?
19 maj: Picknicks i samband med demonstrationerna runt om i landet.
24 maj: Global Strike for Future, Hela Sverige

Frågan om vilket Europa vi vill ha ställs på sin spets inför EU-valet 26 maj. Tillsammans med andra folkrörelser i Europa drivs kampanjen “The Europe We Want” för att förbättra folkrörelsers och partipolitiska krafters samverkan. Jordens Vänners krav för ett annorlunda Europa innebär nej till storföretagens makt, ja till gröna jobb på landet och i staden och ökad demokrati, fred och rättvisa!

Det behövs i Sverige, Norden, Europa och världen ett konstruktivt program som sätter solidariska och ekologiska värden före kortsiktiga vinstintressen. Det finns alternativ till EU:s nyliberala politik och det finns möjligheter att bekämpa inskränkt nationalism och rasism. Bortom europeiska illusioner behövs samverkan för en konkret politik i flera länder.Vi menar att den globala klimat- och miljökrisen bara kan lösas genom att samhället blir mer demokratiskt, rättvist och fredligt. Motstånd krävs för att stoppa militarisering och kapitalägares kortsiktiga vinstintressen som förstör miljön och plundrar den gemensamma välfärden så att framtiden blir mer otrygg. Samtidigt behövs konstruktiva lösningar genom en omställning av naturbruk, industri, energi, transporter och boende så att samhället blir rättvist och vi kan lämna över en planet där kommande generationer kan leva ett rikt liv.

Kommande månad innebär många aktiviteter inför EU-valet, engagera dig du också för att skapa ett annorlunda Europa för miljö och solidaritet!

Arrangerar du något inför EU-valet kan du alltid kontakta oss för att se hur vi kan jobba tillsammans. Vill du veta mer eller själv arrangera ett evenemang? Kontakta sofie.persson@jordensvanner.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top