Inget ökat bistånd drabbar kvinnor värst

Förra helgen fattade EU:s medlemsländer beslut om den gemensamma budgeten. Den föreslagna ökningen av biståndsbudgeten gick inte igenom. Någonting som främst kommer drabba kvinnor.

Inför budgetförhandlingarna den 7-8 februari föreslog EU-kommissionen en ökning av biståndsbudgeten. I samband med detta skrev organisationen Concord ett brev till Fredrik Reinfeldt och Birgitta Ohlsson.
– Vi välkomnade EU-kommissionens förslag och skrev brevet för att be vår regering att värna om det. Vi fick svar från Birgitta Ohlssons kansli. De skrev att utrikespolitik, inklusive bistånd, var ett av de områden som var en prioritering i budgeten från regeringens sida, säger Concord Sveriges samordnare Jessica Janrell.
Vad som sedan hände under själva förhandlingarna vet inte Jessica Janrell.
– Vi vet inte vad Fredrik uttryckte om han faktiskt försvarade biståndsbudgeten från nedskärningar. I vilket fall som helst så gick han inte ut offentligt och uttryckte att det var viktigt för Sverige, vilket var synd. Det hade kunnat sätta press på fler ledare att gå i samma riktning.
Det vi vet säkert är att budgetförslaget inte gick igenom.
– Det verkar som att många Europeiska ledare valde att göra ganska kortsiktiga prioriteringar på grund av den finansiella krisen inom EU. Att hålla sina löften till människor utanför Europa har uppenbarligen hamnat långt ner på denna prioriteringslista för många medlemsstater. Det är extra synd med tanke på att den här budgeten gäller ända fram till 2020, säger Jessica Janrell.
Enligt FN:s milleniemålrapport 2012 är det framför allt de milleniemål som är kopplade till kvinnors och barns hälsa och överlevnad som är längst ifrån att uppnås. Samtidigt visar siffror från Världsbanken att fattigdom slår hårdast mot flickorna. Samma studie visar att när ett lands ekonomi försämras så ökar spädbarnsdödligheten hos flickor betydligt mer än hos pojkar.
– Det är bara ännu ett bevis på jämställdhet och utveckling går hand i hand och att vi måste arbeta ännu hårdare för jämställdhet framöver. Det särskilt viktigt att tänka på nu när vi tar fram de nya utvecklingsmålen 2015.
Vad tycker ni borde göras nu?
– Nu måste vi se till att de pengar som har tilldelats EU-budgetens utgiftspost 4 ”Global Europe” verkligen går till de instrument och program som är rena ODA-pengar och inget annat, säger Jessica Janrell från Concord.
Text: Mikaela Nordin.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top