Internationella Jordens Vänner om nya IPCC rapporten

640px-Cyclone_Aila_Climate_Change_Nijhum_Dwip_2009_Dec_BangladeshVarför vi behöver klimaträttvisa, uttalande från Internationella Jordens Vänner:  FN: s klimatpanel (IPCC) publicerade idag den 31 mars, sin rapport om den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringarna. Rapportens slutsatser belyser även de många orsakerna till att klimatkrisen även är en miljörättvisefråga.

Klimatförändringen drabbar de fattigaste människorna och de fattigaste länderna hårdast, trots att dessa är minst ansvariga för att orsaka dessa. Följande exempel från FN-rapporten exemplifierar varför klimatkrisen är en miljörättvisefråga:
1. De fattigaste är redan påverkade mest av klimatförändringarna
Extremt väder kan förstöra hem och infrastruktur, och förändrade vädermönster kan minska skördarna och göra vissa odlingar ogenomförbara. Medan rikare människor och rikare länder kan ha förutsättningarna för att anpassa sig till de nya omständigheterna, kämpar redan fattiga länder och fattiga människor med högre livsmedelspriser och minskad avkastning för sina grödor.
2. Fattigdom och extremt väder
Länder och områden som saknar nödvändig infrastruktur och kvalitet på sina bostäder har helt enkelt sämre förutsättningar att klara av extrema värmeböljor, torka, översvämningar, cykloner och skogsbränder. Vattenbrist och bristande tillgång till mat efter extremt väder är också ett större problem för fattiga länder och fattiga människor än rikare länder.
3. Tillgång till mat
Viktiga skördar, som vete och majs, har redan påverkats negativt av klimatförändringarna. Ytterligare förändring kan innebära nedbrytning av livsmedelssystem och försörjningskedjor i utsatta områden. Återigen är det städernas och landsbygdens fattiga som drabbas hårdast.
4. Hälsoeffekter
Leverans av grundläggande medicinska tjänster kommer att drabbas i vissa särskilt känsliga områden, förvärra befintliga hälsoproblem och lämna behandlingsbara sjukdomar obehandlade. Som det tjugonde århundradet fortskrider, förväntas klimatförändringarna leda till ökad ohälsa.
5. Fiske och kustsamhällen
Eftersom klimatförändringarna orsakar förlust av marina ekosystem och skadar andra, skulle effekten på redan bräckliga fiskesamhällen vara katastrofala. Förändrade marina migrationsmönster är väldigt oförutsägbar.  Detta samtidigt som stormfloder, översvämningar och stigande havsnivåer kommer sannolikt att störa försörjningsmöjligheter och orsaka skador, ohälsa och död i kustområdena.
6. Fattigdomsbekämpning kommer att minska
Nedbrytandet av livsmedelsförsörjningen kommer sannolikhet leda till att insatser för att minska existerande ojämlikheter kommer att reduceras. Även den ekonomiska tillväxten kommer sannolikt att minska. Fattigdomsbekämpning kommer att bli svårare och mindre effektiv.
Effekterna av klimatförändringarna påverkar redan de fattigaste mest.  Ytterligare klimatförändringar innebär stora risker för människors välbefinnande, återigen särskilt de fattigaste, samt ekosystem.
Att hantera effekterna av klimatförändringarna kommer att kräva snabba och stora minskningar av utsläppen från de rikaste människor i hela världen och från de rikaste länderna. Det kommer också att kräva betydande ekonomiskt och tekniskt bistånd för att hjälpa fattigare länder och regioner för att anpassa och utveckla koldioxidsnåla ekonomier.
Men det finns också ett akut behov av att minska sårbarheten för klimatförändringar genom att minska ojämlikhet mellan och inom länder.
Engelska originaltexten Internationella Jordens Vänner
Läs mer:
Sammanfattning: EU:s klimatmål för låga
Jordens Vänner Europa: Eu:s klimatplan bortser från forskningen
Kostnaden att göra något åt problemen är mindre än att låta bli
Engagera dig:
Bli klimathjälte och bli informatör om klimatfrågor på skolor.
Delta på Välj Rättvisa Nu! turnén för rättvisa i Sverige och i världen, och för en klimatomställning som ger oss framtiden tillbaka.
Delta på Klimatriksdagen i Norrköping 6-8 juni som privatperson eller representant för Jordens Vänner eller annan organisation.

Dela gärna vår kamp!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *