Tema Fred: Internationella Kvinnor för Fred


I hundra år har IKFF, som den svenska sektionen av Women’s International League för Peace and Freedom undersökt och ifrågasatt orsakerna till den militära dominansen som de anser präglas av patriarkala normer. MT frågade dem hur de tycker att fredsarbetet i Sverige funkar idag.
 
 
 
 Johanna Tengblad! Hur arbetar IKFF för fred?
– Både lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar med att påverka politiker, sprida information och bilda opinion genom olika events. IKFF samarbetar också med våra systersektioner i Colombia, Costa Rica, DR Kongo och Nigeria.
Vad tycker du borde göras?
– Ett brett och fördjupat fredsarbete behövs på alla nivåer i samhället. Vi vill utmana militarismen, bidra till en fredlig, demokratisk utveckling och lyfta fram kvinnors roll som aktörer i freds- och säkerhetsfrågor.
Tycker du att vi i Sverige gör tillräckligt idag?
– Nej, Sverige är inte längre drivande i exempelvis nedrustningsfrågor. Istället bidrar Sverige med sin stora vapenexport vilket skadar Sveriges trovärdighet som fredsröst internationellt.
Tycker du att fredsdebatten får tillräckligt mycket utrymme i media i dagsläget?
– Nej, försvars- och säkerhetspolitik behöver diskuteras oftare och utifrån flera perspektiv, inte minst ett feministiskt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top