Intervjuer med aktivister

Namn: Thao Van (SWE)

Vad är dina intressen?
Jag är förtjust i att spela 
badminton och yoga och annan 
träning, dagligen. Jag brukar oftaspringa i skogen i närheten av därjag bor och därmed kan jag säga 
att jag är en person som inte kan leva utan vår vackra natur. 
Förutom skolarbetet hittar jag 
ofta tid för mig själv, vänner ochfamilj för att få balans i livet.


Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Jag gick med i Friends of the 
Earth Sverige för nästan ett år 
sedan. Anledningen till att jag 
bestämde mig för att delta i dennamiljöorganisation började med en 
nyfikenhet varför vi, unga 
människor, borde ta mer 
miljöhänsyn. Mina kunskaper om 
klimatförändringarna var 
begränsade och jag inser i dag attde borde varit större. Jag gjorde lite efterforskningar och insåg 
att vår planet behöver brådskande förändringar för att minska riskenför extrem värme, torka, 
översvämningar och fattigdom. Det enda sättet att få folk att vidta åtgärder är att börja med 
manifestationer och mobiliseringari min stad, Göteborg. Tillsammans med Global Rise for Climate 
Movement hade vi en fantastisk dagden 8 september 2018, där vi 
krävde verkliga klimatåtgärder 
från våra lokala ledare. Fossila 
bränslen bör förbjudas så snart 
som möjligt, eftersom det inte 
finns någon tid att förlora.


Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Jag tror att huvudproblemet ganskaofta är att vi som miljöaktivistermåste hantera sanningen att våra 
politiker inte fullt ut förstår 
oss eller tar vårt arbete seriöst.Dessutom är vi ofta obekväma när 
vi har miljöföreläsningar eftersomdet inte är lätt att övertala en 
person att sluta flyga när hen 
tror att deras flygresande inte 
påverkar vår planet så mycket som vi tror. Ett faktum är dock ett 
faktum. Vi fortsätter att levereraden fruktansvärda och sorgliga 
sanningen att vi människor, har behandlat vår planet väldigt illa, 
och därför är jag personligen 
villig att dela min passion för enbättre framtid, genom att rädda 
jorden. Vad vi gör idag bestämmer vad vi kommer att vara imorgon!


Vad får dig att fortsätta?
Möten med människors nyfikna och 
ibland okunniga blickar. Det ger 
mig stor motivation att fortsätta.Jag uppskattar också människorna 
runt mig, vars önskemål om en 
bättre framtid har inspirerat mig och jag inte vill förlora det hoppet. Tillsammans är vi starkare!


Namn: Julia Lönnqvist (SWE)

Vad är dina intressen?
Jag är och har varit engagerad i olika ämnen och i icke-statliga organisationer. Jag är ordförande för en icke-statlig organisation som heter Air Clim, som 
fokuserar på både klimat och luftföroreningar. Jag är också ordföranden för den västliga undergruppen för den svenska ungdomsorganisationen för hållbar 
utveckling, som heter PUSH Sweden. Jag har anslutit mig till många olika 
icke-statliga organisationer inom miljöområdet och genom dem deltagit i arrangerade evenemang, workshops, manifestationer, demonstrationer och klubbar. Jag har också delat aktivism genom konst. För närvarande är jag också en del av en grupp som driver på de lokala politikerna i Göteborg att placera fler 
solpaneler på alla sina offentliga byggnader, vilket var ett initiativ från 
PUSH Sverige och Jordens Vänner. Jag utforskar även planen att göra Madrid, Spaniens huvudstad, 100% hållbar och sedan jämföra den med Sverige genom ett stipendium från en icke-statlig organisation som heter Digidem Lab.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Sedan jag var barn har jag haft en stark känsla av jämlikhet och jämlikhet 
mellan de väsen som delar på jordens resurser och jorden själv. Jag hade en 
lärare i grundskolan som visade mig hur naturcyklerna på jorden fungerar och 
jag insåg att det som går runt kommer tillbaka - det är samma molekyler som 
cirkulerar. Jag känner ett ansvar att göra jorden balanserad, 
eftersom det är vi människor som får den ur balans. (Jag insåg också senare att jag är privilegierad att bo i ett land med yttrandefrihet och att jag i alla 
fall kan försöka få min röst hörd). För några år sedan tog jag min passion från barndomen till en annan nivå och mer organiserad form genom att bli aktiv inom olika icke-statliga organisationer

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Jag tror att de viktigaste frågorna att hantera inom själva rörelsen är 
samarbeten och att vi tillsammans, inom olika icke-statliga organisationer, 
kan medverka i stora manifestationer. På så sätt visar vi hur många vi är, 
samtidigt, och i olika städer, länder, men också internationellt. 
Det är otroligt att se hur det händer mer och mer nu för tiden, som med 
skolstrejker för klimatet som har spridits över hela världen, och 
människor som förenar sig och använder lagen som redskap för att skipa rättvisaför klimatet. Ett exempel är People's Climate 
Case, där familjer över hela världen stämmer Europeiska unionen för att inte 
vidta tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna. Det verkar som om det går i rätt riktning när vi förenar oss.

Vad får dig att fortsätta?
Min djupa känsla av att veta att en annan värld faktiskt är möjlig. Vi behöver bara förändra våra vanor, och den förändringen kan vara svår nog. Jag tycker 
inte att vi ska nöja oss med mindre än en jämlik och vacker värld. Vi känner inte till livet på någon annan planet ännu; oavsett om du är religiös eller inte,är jorden faktiskt ett slags mirakel och gör vi inte vårt bästa för att hålla 
vår planet så fantastisk som den kan vara, så är det ett slöseri med mirakel;). Känslan av att inte vara ensam och att ha andra människor som ger dig hopp, 
inspiration och stöd när din gnista håller på att slockna är en verklig 
välsignelse. Jag är verkligt tacksam för alla oss som tror på samma sak, jobbar tillsammans och hjälper varandra! Tillsammans är vi så starka!

----------------

Dessa historier är resultatet av en gränsöverskridande utbildning som ägde rum 
inom ramen för projektet "School of Sustainability", som stöds av Nordplus 
Adult Program.
 
Scroll to Top