Intervjuer med Jordens Vänners aktivister

Namn: Thao Van 

Vad är dina intressen?
Jag är förtjust i att spela badminton, yoga och annan träning, dagligen. Jag brukar ofta springa i skogen i närheten av där jag bor och därmed kan jag säga att jag är en person som inte kan leva utan vår vackra natur. Förutom skolarbetet hittar jag ofta tid för mig själv, vänner och familj för att få balans i livet.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Jag gick med i Friends of The Earth, Sverige, för nästan ett år sedan. Allt började med en  inneboende nyfikenhet varför vi, unga människor, bör ta mer miljöhänsyn. Mina kunskaper om klimatförändringarna var då begränsade och jag inser i dag att de borde ha varit större. Jag gjorde lite efterforskningar och insåg att vår planet är i behov av brådskande förändringar för att minska risken för extrem värme, torka, översvämningar och fattigdom. Det enda sättet att få folk att vidta åtgärder är att börja med manifestationer och mobiliseringar i min stad, Göteborg. Tillsammans med Global Rise for Climate Movement hade vi en fantastisk dag den 8 september, 2018, där vi krävde verkliga klimatåtgärder från våra lokala ledare. Fossila bränslen bör förbjudas så snart som möjligt, eftersom vi inte har någon tid att förlora.

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Jag tror att huvudproblemet ganska ofta är att vi miljöaktivister måste hantera sanningen om att våra politiker inte fullt förstår oss eller tar vårt arbete seriöst. Dessutom känner vi oss ofta obekväma under våra miljöföreläsningar eftersom det inte är lätt att övertala en person att sluta flyga när hen tror att hens flygresande inte påverkar vår planet så mycket som vi tror. Ett faktum är dock ett faktum. Vi fortsätter att leverera den fruktansvärda och sorgliga sanningen att vi människor har behandlat vår planet väldigt illa, och därför är jag personligen villig att dela min passion för en bättre framtid, genom att rädda jorden. Vad vi gör i dag bestämmer vad vi kommer att vara imorgon.

Vad får dig att fortsätta?
Möten med människors nyfikna och ibland okunniga blickar. Jag uppskattar också människorna runt mig, vars önskemål om en bättre framtid inspirerar mig och jag vill inte förlora hoppet. Tillsammans är vi starkare!

 

 

Namn: Stig Broqvist

Vad är dina intressen?
Rättvis klimatomställning med hänsyn till andra miljöfrågor och att det fungerar för alla människor, särskilt för dem med ont om pengar. Det krävs ändringar av vårt ekonomiska system för att klara en rättvis klimatomställning. Jag har mycket synpunkter på trafik, jordbruk, energi, industri och bostäder. Andra intressen är politik, social rättvisa, ekonomisk jämlikhet, internationella frågor, vedhuggning, trädgårdsodling, spendera tid med fru, barn och barnbarn, samt att skriva miljörörelsens historia sedd från miljögruppen i Helsingborg. Till vardags cyklar jag en hel del om det inte är så långt att jag måste ta buss eller tåg.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Jag reagerade mot orättvisor redan som liten efter att ha blivit mobbad i skolan. Dessutom hade jag en far som var mycket engagerad mot kärnvapenhotet och en mor som reagerade mot sociala orättvisor. Jag föddes 1945 och gick med i fredsrörelsen 1963, främst i kampen mot svenska atomvapen. Min första insändare mot atomkraft gällande Ågestareaktorn publicerades i dåvarande Stockholmstidningen. 1972 gick jag med i en miljöorganisation och 1975 var jag med och bildade den förening som nu heter Jordens Vänner Helsingborg. Jag har också varit med och organiserat de flesta Barsebäckmarscherna på 70- och 80-talet.

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Jag försöker föra fram hur det ekonomiska systemet måste ändras för att vi ska klara av miljö- och klimatfrågorna. Inom Jordens Vänner Helsingborg har jag ansvar för utskick av kallelser, med mera.

Vad får dig att fortsätta?
Det är självklart för mig att göra vad jag kan för att barn, barnbarn och alla andra i kommande generationer ska få en mänskligare och miljövänligare värld att leva i. Med allt det jag vet och alla de idéer jag har om lösningar går det inte att blunda. Under årens lopp har jag då och då träffat på mina gamla komvuxelever. De har tackat mig för vad jag har betytt för dem och deras sätt att se på samhället, världen och miljöfrågor, och det uppmuntrar mig. Och när jag gick i pension sjöng mina gamla kollegor en Mikael Wiehes sång om Victor Jara och den går: ”Det finns många som gör konster och krumprång för dem som har makten, men du valde din väg, du sjöng för de många, men mot de mäktiga och få sjöng du ut ditt förakt.” Sjunga det kan jag inte, men att mina gamla kollegor tyckte att den sången stämde in på mig kändes hedrande. I nuläget har vi under två års tid kämpat mot Landborgsgaraget, ungefär lika aktivt som under Barsebäckmarschernas tid, och nästan varje gång jag är ute på stan är det någon som  tackar mig för vår kamp mot Landborgsgaraget, som vi till slut lyckades stoppa. Att min fru, Lena Lövendahl, också tar aktiv del i kampen gör också att det känns lätt att fortsätta kampen.

 

 

Namn: Julia Lönnqvist

Vad är dina intressen?
Jag är ordföranden i en icke-statlig organisation som heter Air Clim, som fokuserar på både klimat och luftföroreningar. Jag är också ordföranden för den västliga undergruppen för den svenska ungdomsorganisationen för hållbar utveckling, som heter PUSH Sweden. Jag har anslutit mig till många icke-statliga organisationer inom miljöområdet och genom dem deltagit i arrangerade evenemang, workshops, manifestationer, demonstrationer och klubbar. Jag har också delat min aktivism genom konst. För närvarande är jag också en del av en grupp som driver på de lokala politikerna i Göteborg att placera fler solpaneler på alla sina offentliga byggnader, vilket var ett initiativ från PUSH Sweden och Jordens Vänner. Jag utforskar även möjligheten att genom ett stipendium kunna jämföra Madrid (som de spanska medborgarna vill göra till en 100 procent hållbar stad) med Sverige.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Sedan jag var barn har jag haft en stark känsla för jämlikhet och jämlikhet mellan de väsen som delar på jordens resurser och jorden själv. Jag hade en lärare i grundskolan som visade mig hur naturcyklerna på jorden fungerar och jag insåg att det som går runt kommer tillbaka – det är samma molekyler som cirkulerar. Jag känner ett ansvar att göra jorden balanserad eftersom det är vi människor som fått den ur balans. (Jag insåg senare att jag är privilegierad att bo i ett land som har yttrandefrihet och att jag kan försöka att göra min röst hörd.) För några år sedan tog jag min passion från barndomen till en mer organiserad form genom att bli aktiv inom olika icke-statliga organisationer.

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Jag tror att de viktigaste frågorna att hantera är samarbeten och att vi tillsammans, inom olika icke-statliga organisationer, kan medverka i stora manifestationer. På så sätt visar vi hur många vi är, samtidigt, och i olika städer, länder, och internationellt. Det är otroligt att se att det händer mer och mer nu för tiden, som med skolstrejker för klimatet, som spridits över hela världen, och människor som förenar sig och använder lagen som redskap för att skipa klimaträttvisa. Ett exempel är People´s Climate Case, där familjer över hela världen stämmer Europeiska Unionen för att inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna. Det verkar som om det går i rätt riktning när vi förenar oss.

Vad får dig att fortsätta?
Min känsla av att veta att en annan värld är möjlig. Vi behöver bara förändra våra vanor, och den förändringen kan vara svår nog. Jag tycker inte att vi ska nöja oss med  mindre än en jämlik och vacker värld. (Vi känner inte till livet på någon annan planet ännu och oavsett om du är religiös eller inte är jorden faktiskt ett slags mirakel och gör vi inte vårt bästa för att hålla jorden så fantastisk som den kan vara så är det ett slöseri med mirakel.) Känslan av att inte vara ensam, att ha andra människor som ger dig hopp, inspiration och stöd när din gnista håller på att slockna är en verklig välsignelse. Jag är verkligt tacksam för alla oss som tror på samma sak, jobbar tillsammans och hjälper varandra. Tillsammans är vi starkare!

 

 

Namn: Sven Broqvist

Vad är dina intressen? 
Jag är framför allt intresserad av miljöfrågor. Under årens lopp har jag arbetat med olika slags miljöfrågor, men mest med trafik- och energifrågor. Jag har också deltagit i tidigare Barsebäcksmarscher. Men framför allt har jag arbetet med trafikfrågor och har tidigare varit med i Miljöförbundets Trafikutskott där jag var sammankallande i cirka 20 års tid. Det handlade då mest om att försöka få en minskning av bilismen och även av transportbehovet. En konkret trafikfråga, som kom att bli en följetong under många år är kampen mot Öresundsbron. Första gången jag kom i kontakt med frågan om fasta förbindelser över Öresund var 1973, och kampen mot Öresundsbron avslutade vi 1996. Förutom miljöfrågor gillar jag även att vandra i fjällen. Förr fjällvandrade jag mycket i Lappland, men även i Härjedalen och Jämtland.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
Mitt miljöengagemang startade efter att jag i slutet av 1960-talet hade läst boken "Plundring, svält, förgiftning" av Hans Palmstierna. Efter att ha läst boken tänkte jag "Det här är det skarpaste jag läst. Miljöfrågor borde vara det viktigaste man kan syssla med.  Det här är något som man verkligen borde använda sin fritid till." Vad jag inte visste då var att det skulle bli så för mig, att jag skulle komma att ägna mig åt dessa frågor under fritiden. Mitt engagemang i miljörörelsen kom att bli min viktigaste fritidssysselsättning i mer än femtio års tid och som pensionär är mitt miljöengagemang en heltidssysselsättning. När mitt miljöengagemang hade väckts i slutet av 1960-talet ägnade jag mig mest åt att samla fakta om olika miljöfrågor, bland annat om bilismens olika nackdelar. 1972 fick jag se en artikel om att det skulle bildas en miljövårdgrupp i Helsingborg, och där nämndes tid och plats för ett möte. Jag gick dit och efter att gruppen hade bildats anmälde jag mig direkt som medlem. Från den stunden betraktar jag mig som en föreningsmänniska – en miljöaktivist – och en del av den svenska miljörörelsen.

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Nu för tiden är klimatfrågorna eller rättvist klimatutrymme mycket viktiga frågor, och här är trafikfrågorna en viktig del. För oss i Jordens Vänner Helsingborg har kampen mot Landborgsgaraget varit intensiv, speciellt under 2017 och 2018. Under 2017 var det namninsamling för att försöka få en folkomröstning, och under 2018 var det flygbladsutdelning och utdelning av tidningen "Stoppa Landborgsgaraget" inför valet. Mot slutet av 2018 fick vi stopp på detta projekt. Förutom arbetet mot Landborgsgaraget hann vi under 2018 med att skriva ett par remissyttranden, angående en Klimat- och energistrategi för Skåne och en Klimat- och energiplan för Helsingborg. I slutet av 2018 och början av 2019 har vi även haft några klimatmanifestationer vid Stenbocksstatyn utanför Rådhuset i Helsingborg som stöd för de klimatstrejker som startats av Greta Thunberg. En annan fråga som vi talat om sedan många år tillbaka är att skriva en del av miljörörelsens historia. Vi påbörjade detta arbete under 2011 men fick sedan lägga det åt sidan på grund av andra, mer akuta miljöfrågor. Men nu när kampen mot Landborgsgaraget är avslutad hoppas vi kunna återuppta arbetet med att skriva "Miljörörelsens historia sedd från miljögruppen i Helsingborg".

Vad får dig att fortsätta?
Klimatfrågorna är ju en ödesfråga för oss alla och för att klara detta är det bland annat nödvändigt att få en minskning av bilismen, flygandet och transportbehovet, men allt detta har hittills bara ökat. För att försöka påverka de här frågorna känns det angeläget att fortsätta den här kampen även i framtiden.

 

 

Namn: Hilde Axell

Vad är dina intressen?
Jag är väldigt intresserad av klimatfrågor, grön omställning och jämställdhetsfrågor. Andra intressen jag har är att laga mat och resa vilket blivit har blivit än mer intressant sedan jag bestämde mig att ställa om till miljövänliga alternativ. Jag tycker det är otroligt kul att experimentera med vegansk mat och upptäcka hur det kan bli nästan exakt samma rätt som icke-veganskt. Resandet har också blivit roligt, att avstå från att flyga och ha vänner som vill göra detsamma och planera en tågluff med dem. Att planera den billigaste och samtidigt mest upplevelserika tågresan är roligare än att bara boka ett flyg. Nu blir själva resan som en del av målet. Jag pluggar till socionom på Göteborgs Universitet och kommer förhoppningsvis läsa en master i miljöpsykologi efter det.

Varför blev du involverad i miljörörelsen?
I min familj har miljöfrågor alltid diskuterats så det har alltid varit något som funnits med mig. Men det var när jag bodde i Australien för några år sedan som mitt engagemang för miljöfrågor väcktes på allvar: jag gjorde volontärarbete för Greenpeace ett tag och och bodde i ett kollektiv som jobbade aktivt för miljön. När jag kom hem igen tog mitt miljöengagemang olika riktningar, med till exempel klimatfestival anordnad av Jordens Vänner. Efter det började jag jobba med en undergrupp i Jordens Vänner som heter Solcellskaparna som driver frågan om att Göteborg ska sätta upp fler solpaneler. Jag deltar i olika demonstrationer och strävar i mitt liv efter att göra så få avtryck på miljön som möjligt.

Vilka är de viktigaste frågorna du måste hantera i rörelsen?
Det viktigaste för mig är att försöka samla andra och väcka uppmärksamhet kring frågor för ett fossilfritt samhälle. Att visa att det finns en opinion för förändring så att politiker sedan agerar. Det jag helst skulle vilja se är att regeringen slutar ge flyget sanktioner och skattelättnader, bestämmer att det enbart ska serveras vegankost i statligt ägda/ offentliga verksamheter, ger bidrag till svenska bönder så att de lättare kan ställa om sina verksamheter till helt vegetabiliskt och satsa på förnybar energi bland annat.

Vad får dig att fortsätta?
Det som får mig att fortsätta är att jag tycker vi har en skyldighet att leva på ett så bra sätt som möjligt och att kämpa för att djur, människor och planeten ska få bättre förutsättningar för framtiden.

 

 

 

 

 

Scroll to Top