IPCC bekräftar att klimatförändringen är verklig och orsakad av människan

FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) femte utvärderingsrapport, publicerad 27 september, bekräftar behovet av snabba åtgärder för att hantera klimatkrisen.
 
 

 
Sarah-Jayne Clifton, Friends of the Earth International klimaträttvise- och energikoordinator kommenterade: ”Världens forskare har talat och bekräftar ännu en gång, och nu med absolut säkerhet, att klimatförändringar orsakade av människan sker och att de utgör ett allvarligt och omedelbart hot mot vår och jordens framtid.”
”Samhällen runtom i världen har redan drabbats av extrema väderförhållanden. Det är ohållbart att våra politiska ledare ska fortsätta sin passivitet.
Mänsklighetens intressen måste prioriteras framför vinsten för smutsiga energibolag genom en snabb och dramatisk förändring av världens företagskontrollerade, ohållbara energisystem.
Ett klimatvänligt energisystem som uppfyller de grundläggande energibehoven hos alla är möjligt. Vetenskapen kräver det, folket kräver det och vår planet kräver det – våra regeringar måste nu ha den politiska viljan att få det att hända.”
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s femte utvärderingsrapport om den naturvetenskapliga grunden för klimatförändringar, publicerad i Sverige, konfirmerar bortom allt rimligt tvivel att klimatförändringen är verklig, att den orsakas av mänskliga utsläpp av växthusgaser och att den utgör ett allvarligt och akut hot mot människors välbefinnande, inklusive matproduktion och mänsklig säkerhet.
Rapporten drar den oroväckande slutsatsen att en genomsnittlig global uppvärmning på fyra grader Celsius är ”lika sannolik som osannolik” år 2100 och hävdar med stort självförtroende att uppvärmningen över stora landmassor som Afrika, Asien och Amerika kommer vara ännu högre än den genomsnittliga globala uppvärmningen.
Under 2013 har extrema väderhändelser ödelagt samhällen och städer runtom i världen. För bara några dagar sedan drabbades Mexico av två tropiska stormar samtidigt och i Colorado blev det en översvämning som endast ses en gång var tusende år efter en tid av torska och rasande skogsbränder.
I juni omkom tusentals i svåra översvämningar och jordskred i indiska Himalaya, delstaten Uttarakhand, och tusentals blev flyttade från sina hem i Tyskland på grund av översvämningar.
IPCC bekräftar att de klimatpåverkningar som redan har skett är värre än det tidigare var väntat och förutspår ett ökat antal och varmare värmeböljor, ett ökat antal och kraftigare stormar och en betydligt ökad risk för förödande skogsbränder.
 
Översättning: Madeleine Sturelind
Originalartikel: Friends of the Earth Europe, ”New science: politicians must act on climate threat”
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top